Algebra

Jesteś tu: APLETY / Matematyka / Algebra

Algebra

Ułamki – wstęp
Arytmetyka (html5)
Oszacowania
Porównywanie ułamków (html5)
Tabliczka mnożenia – quiz.
Zbuduj Ułamek
Ułamki
Odejmowanie
Cyfry jedności, dziesiątek i setek
Programowanie liniowe
Ciąg arytmetyczny
Ciąg geometryczny
Iloczyn macierzy
Iloczyn sumy i różnicy
Kwadrat różnicy
Kwadrat różnicy
Kwadrat sumy
Kwadrat sumy
Kwadrat sumy trzech składników
Liczby pierwsze i złożone
Metoda Laplace'a
Równanie prostej
Minor i dopełnienie algebraiczne
Proste na płaszczyźnie
Różnica liczb zespolonych
Schemat Sarrusa
Składowe wektora
Tabliczka mnożenia
Ułamki
Dodawanie wielomianów
Dzielenie wielomianów
Iloczyn sumy i różnicy
Liczby naturalne na osi liczbowej.
Programowanie liniowe
Nierówności liniowe
Programowanie liniowe
Równania liniowe
Równania liniowe
Suma macierzy
Układy nierówności liniowych
Ciąg Fibonacciego
Obszar ograniczony na płaszczyźnie
Dodawanie i odejmowanie
Liczby całkowite na osi
Procent wielkości jednostkowej
Suma liczb na osi liczbowej
Mnożenie i dzielenie
Podział
Ułamek liczby
Ułamki wielkości jednostkowej
Diagram Venna
Suma liczb na osi liczbowej
Programowanie liniowe
Równania liniowe
Równania liniowe
Mnożenie wielomianów
Działania pisemne (html5)
Rozkład liczby na czynniki pierwsze (html5)
Proste i ich równania (html5)
Schemat Hornera
Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych (html5)
Traf dziesiątkę (html5)
Tabela liczb pierwszych i złożonych (do biliona) (html5)
Przelewanie mleka (html5)