+ Pokaż spis treści

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk
(1501-1506)


      Decyzją ojca, Kazimierza Jagiellończyka został Wielkim Księciem Litewskim. W 1492 roku po śmierci brata, Jana Olbrachta (1501) powołany na tron polski, podpisał tzw. unię mielnicką odnawiając unię polsko-litewską i przyznającą faktyczną władzę w państwie senatowi. Unia ta nie przetrwała, obalona przez sejm z lat 1504 i 1505. Sejm radomski 1505 roku przyjmuje konstytucję Nihil Novi i tzw. Statut Łaskiego. Konstytucja Nihil Novi ujmująca dzieło stanowienia ustaw jako wspólne dla izby poselskiej i senatu oraz zbierający całość przywilejów i statutów Statut Łaskiego stały się postawą funkcjonowania demokracji szlacheckiej. Niedługo później, w sierpniu 1506 roku Aleksander umarł, pozostawiając tron Polski swemu bratu Zygmuntowi.