+ Pokaż spis treści

Albert Camus - pojęcia


EGZYSTENCJALIZM: jeden z dominujących nurtów filozoficznych XX wieku (choć jego korzeni można doszukiwać się w wieku XIX u Sorena Kierkegaarda), szczególnie popularny po II wojnie światowej. Główna teza egzystencjalizmu to przekonanie, że egzystencja poprzedza esencję. Esencja jest czymś gotowym, skończonym i stałym. W tym kontekście za bliskoznaczne terminy można uznać "istotę", "definicję". Oznacza to, że człowiek "staje się", nie zaś "jest". Ludzkie życie ze wszystkimi jego zmianami poprzedza orzeczenie, czy też określenie istoty człowieczeństwa.


Do grona egzystencjalistów zalicza się Karla Jaspersa, Jean-Paul Sartre'a, Alberta Camusa, Lwa Szestowa; Sartre uważał za egzystencjalistę Martina Heideggera, w tym wypadku jednak opinie badaczy są podzielone.