Akustyka

Jesteś tu: APLETY / Fizyka / Akustyka

Akustyka

Dźwięk
Efekt Dopplera 2
Kamerton
Dudnienia
Efekt Dopplera 3
Fala podłużna
Przykład efektu Dopplera (html5)
Rezonans
Prędkość dźwięku
Fala uderzeniowa
Światło i dźwięk
Prędkość dźwięku2
Prędkość dźwięku1
Fala uderzeniowa
Ruchome źródło
Grom dźwiękowy
Mechanizm M1, M2 - głos
Wysokość, a ciśnienie
Mechanizm M1, M2 - fałdy
Formant er
Zakres głosu
Tempo, a wysokość
Wpływ języka
Źródło dźwięku i elastyczna rura
Turbulencje
Bezdźwięczne
Układ głosowy
Stuny głosowe
Spółgłoski
Samogłoski
Szept
Muzyczny konsonans
Dudnienia 1Hz
Dudnienia 1Hz – 10Hz
Dudnienia 10Hz – 35Hz
Półtony
Konsonanse
Skala
Orkiestra
Stała różnica faz
Zmienna różnica faz
Interferencja a konsonans
Krzywe Lissajous 1:1
Krzywe Lissajous 2:1
Krzywe Lissajous 3:2
Krzywe Lissajous 4:3
Krzywe Lissajous 5:4
Obwiednia a barwa
1 decybel
3 decybele
Wysokość dźwięku
Ultradźwięki i echolokacja
Do-re-mi
Szereg harmoniczny
Harmoniczna synteza
0,3 decybela
Prędkość i ciśnienie
Synteza dźwięków
Fala biegnąca
Gęstość i ciśnienie
Przemieszczenia cząsteczek
Częstotliwość a wysokość tonu
Amplituda, natężenie i głośność
Rura zamknięta
Szereg harmoniczny1
Szereg harmoniczny2
Szereg harmoniczny3
Rura otwarta
Rura otwarta z jednej strony
Odbicie
Druga harmoniczna
Fala stojąca
Drgania struny
Trzecia harmoniczna
Barwa dźwięku
Dwaj rowerzyści
Dudnienia dźwięku
Składowe harmoniczne
Dudnienia1
Dudnienia2
Dyfrakcja na szczelinie
Fala podłużna
Efekt Dopplera
Zjawisko Dopplera
Fala podłużna
Zjawisko Dopplera
Piszczałka zamknięta
Tuba otwarta
Efekt Dopplera
Zjawisko Dopplera
Zjawisko Dopplera
Fala uderzeniowa
Dudnienia (html5)
Odbicie (html5)
Dźwięk
Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
Fale stojące w rurze (html5)
Efekt Dopplera (html5)
Podłużna fala stojąca (html5)
Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
Interferencja i powstawanie dudnień