Życie w wodach


Życie roślin i zwierząt w morzach i oceanach zależy od:

 • zasolenia
 • temperatury
 • głębokości
 • prądów morskich
 • stopnia zanieczyszczenia wód

Powyższe czynniki różnicują rozmieszczenie organizmów zarówno w pionie jak i w poziomie.


Strefy życia w morzu


 • strefa przybrzeżna (litoral)

   • panują w niej najkorzystniejsze warunki dla organizmów
   • duża zawartość tlenu, dwutlenku węgla i składników mineralnych
   • gęsto rosnące rośliny w tej strefie (dużo światła) dostarczają pożywienia i schronienia dla zwierząt
   • najliczniej występują tu: jamochłony, pierścienice, szkarłupnie, mszywioły, mięczaki, ramienionogi, gąbki, skorupiaki i ryby, a wśród roślin : glony (zielenice, brunatnice i krasnorosty)

 • strefa otwartego morza (pelagiał)

   • żyją tu głównie organizmy: glony wśród bezkręgowców - skorupiaki, kałamarnice oraz kręgowce - ryby, żółwie, wieloryby i delfiny
   • na życie organizmów tej strefy bardzo duży wpływ wywierają prądy morskie

 • strefa głębinowa (abysał)

  • najuboższa w życie organiczne sterfa
  • panują tu niekorzystne warunki do rozwoju organizmów: duże ciemności i wysokie ciśnienie
  • spotykane są tu bezkręgowce (głowonogi) oraz ryby głębinowe


Klasyfikacja organizmów ze względu na miejsce ich bytowania oraz zdolności lokomotoryczne


 1. plankton - tworzą organizmy biernie unoszące się w wodzie

  wyróżniamy tu:

  • pseudoplankton - organizmy przymocowane do pływających przedmiotów i innych organizmów
  • nektoplankton - obumarłe organizmy unoszące się na powierzchni morza

 2. nekton - tworzą organizmy aktywnie pływające w toni wodnej (ryby, żółwie, foki, meduzy, głowonogi)

 3. bentos - tworzą organizmy stale zamieszkujące dna mórz

  wyróżniamy tu:

  • bentos wagilny - tworzą organizmy swobodnie poruszające się po dnie (kraby, ślimaki, raki)
  • bentos sesylny - tworzą organizmy na stałe przytwierdzone do dna (gąbki, korale, mszywioły, liliowce itp.)
  • epibentos - tworzą organizmy żyjące na powierzchni dna
  • endobentos - tworzą organizmy żyjące w osadzie
Dodaj do swoich materiałów