Zaimek


M.kto, co
D.kogo, czego
C.komu, czemu
B.kogo, co
N. kim, czym
Ms.(o, w, na) kim, czym

Równie prosta jest odmiana zaimków osobowych ja, ty, my, wy:


M. ja ty my wy
D. mnie ciebie, cię nas was
C. mnie, mi tobie, ci nam wam
B. mnie ciebie, cię nas was
N. mną tobą nami wami
Ms. mnie tobie nas wasW odmianie tych zaimków również występują formy dłuższe i krótsze. Stosujemy je tak samo jak omówione wcześniej dłuższe i krótsze formy zaimka on - dłuższe na początku zdania i pod akcentem wyrazowym, krótsze w pozostałych wypadkach, np.:

Mnie się to nie podoba. Nie podoba mi się to.
Wolę tobie to dać, a nie Ani.


Najdziwniejszy z zaimków rzeczownych (a może i zaimków w ogóle) jest zaimek zwrotny. Odmienia się on podobnie jak zaimek ty, ale nie ma formy mianownika:

M. -
D. siebie
C. sobie
B. siebie, się
N. sobą
Ms. sobie
Spośród dwu równoległych form biernika dłuższej używamy na początku zdania, pod akcentem wyrazowym i po przyimku.

Odmiana zaimków liczebnych


Tu zupełnie nie powinieneś mieć problemu, spójrz tylko na kilka przykładów:

Widzę tylu zawodników.
Widzę tyle koleżanek.
Z iloma kolegami dzieliłeś pokój na wycieczce?
Ile dni zostało do wakacji?


Dodaj do swoich materiałów