Strefy oświetlenia Ziemi


Skutki ruchu obiegowego Ziemi


 • różnice w długości trwania dnia i nocy
 • zmiany astronomicznych pór roku
 • strefy oświetlenia Ziemi - nierównomierne oświetlenie Ziemi w ciągu roku
 • rachuba lat - kalendarz

Zwrotniki i koła podbiegunowe wyznaczają na Ziemi 5 stref o charakterystycznych zmianach warunków oświetlenia w ciągu roku.

Strefa międzyzwrotnikowa (gorąca)


 • położona między Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca
 • szerokość geograficzna 23°27'N - 23°27'S
 • tylko w tej strefie Słońce góruje w zenicie dwa razy, na zwrotnikach jeden raz - 22 czerwca na Zwrotniku Raka i 22 grudnia na Zwrotniku Koziorożca
 • najmniejszy kąt padania promieni słonecznych w momencie górowania wynosi od 66°33' na równiku do 43°06' na zwrotnikach
 • niewielkie różnice w trwaniu dnia i nocy, tylko na równiku przez cały rok dzień jest równy nocy
 • na zwrotnikach różnice zwiększają się do 2h.

Strefa umiarkowanych szerokości geograficznych

 1. północna - 23°27' - 66°33'N
 2. południowa - 23°27' - 66°33'S
 • usytuowana między zwrotnikami a kołami podbiegunowymi
 • największy kąta padania promieni słonecznych w momencie górowania wynosi od 90* na zwrotnikach do 46°54' na kołach podbiegunowych
 • w miarę wzrostu szerokości geograficznej wzrasta różnica w trwaniu dnia i nocy, lecz zawsze zachowany jest dobowy rytm oświetlenia.
 • wyraźnie zaznaczone pory roku

Strefa podbiegunowa (zimna)


 1. północna (polarna arktyczna) - 66°33' - 90°N
 2. południowa (antarktyczna) - 66°33' - 90°S
 • usytuowane są między kołami podbiegunowymi a biegunami
 • maksymalna wysokość Słońca wynosi od 46°54' na kołach podbiegunowych do 23°27'na biegunach
 • tylko tu dzień i noc mogą trwać dłużej niż dobę (brak dobowego rytmu zmian oświetlenia).
 • czas trwania dni i nocy polarnych wzrasta ku biegunom. Na biegunie północnym dzień trwa od 21 III do 23 IX, a noc od 23 IX do 21 III, a na biegunie południowym odwrotnie.
Dodaj do swoich materiałów