Stopa metryczna


      W poezji greckiej powtarzająca się regularnie w utworze wierszowanym cząstka rytmiczna złożona z sylab krótkich i długich w odpowiednim układzie.
      Język polski nie rozróżnia sylab długich i krótkich, a czynnikiem kształtującym stopy metryczne jest akcent.
      W polskim wierszu sylabotonicznym stopa metryczna to powtarzająca się cząstka rytmiczna złożona z sylab nieakcentowanych (sylaby nieakcentowanej) i sylaby akcentowanej w odpowiednim układzie.
W polskim sylabotonizmie występują:
  • stopy dwusylabowe: trochej i jamb,
  • stopy trzysylabowe: amfibrach, anapest, daktyl,
  • stopa czterosylabowa: peon III
      Obecność stóp metrycznych charakteryzuje jeden z polskich systemów wersyfikacyjnych: sylabotonizm.

Baza wiedzy

Dodaj do swoich materiałów