Daktyl

(z gr. daktylos = palec)

W poezji greckiej stopa metryczna złożona z sylaby długiej i dwóch sylab krótkich.
W polskim wierszu sylabotonicznym stopa trzysylabowa, złożona z sylaby akcentowanej i następujących po niej dwóch sylab nieakcentowanych (w ostatniej stopie wersu daktyl może stracić jedną lub nawet dwie sylaby - kataleksa).

Baza wiedzy

Dodaj do swoich materiałów