Polecane publikacje:
 • Gramatyka dla smyka
  Gramatyka dla smyka
 • Formy wypowiedzi dla uczniów klas IV-VI
  Formy wypowiedzi dla uczniów klas IV-VI
 • Przyroda
  Przyroda
 • Człowiek
  Człowiek
 • Pogoda i klimat
  Pogoda i klimat
 • Organizmy
  Organizmy
 • Kula ziemska
  Kula ziemska
 • Różnice amerykańsko-angielskie
  Różnice amerykańsko-angielskie
 • Woda
  Woda
 • Środowisko przyrodnicze
  Środowisko przyrodnicze
 • Biologia
  Biologia
 • Poznaj swój kraj
  Poznaj swój kraj
 • Atmosfera
  Atmosfera
 • Skały
  Skały
 • Od koabitacji do koabitacji
  Od koabitacji do koabitacji
Aplety, symulatory, TIK:
 • Zmiana położenia i droga (flash)
  Zmiana położenia i droga (flash)
  Prosta animacja pokazująca różnicę między zmianą położenia a drogą.
 • Myśliwy i małpa (flash)
  Myśliwy i małpa (flash)
  Animacja klasycznej demonstracji wykładowej.
 • Względność Galileusza (flash)
  Względność Galileusza (flash)
  Aplikacja ilustruje względność według Galileusza, wykorzystując podany przez niego przykład – ruch piłki upuszczanej z wierzchołka masztu łodzi.
 • Kąt ostry (flash)
  Kąt ostry (flash)
  Animacja flash - Kąt ostry
 • Wyścig narciarzy (flash)
  Wyścig narciarzy (flash)
  Animacja, w której należy przewidzieć, który z narciarzy pierwszy dotrze do mety.
 • Geometria trójkąta (flash)
  Geometria trójkąta (flash)
  Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować własności trójkątów
 • Spadkownica (flash)
  Spadkownica (flash)
  Porównujemy czasy ruchu w spadku swobodnym.
 • Ruch (flash)
  Ruch (flash)
  Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego
 • I zasada dynamiki Newtona (flash)
  I zasada dynamiki Newtona (flash)
  Aplet obrazuje I zasadę dynamiki Newtona
 • Naczynia krwionośne (flash)
  Naczynia krwionośne (flash)
  Animacja flash
 • Eksperyment Galileusza (flash)
  Eksperyment Galileusza (flash)
  Eksperyment Galileusza (rok 1600) – spadek swobodny ciał o różnej masie
 • Skąd te banany? (flash)
  Skąd te banany? (flash)
  Rzut ukośny.
 • Akumulator kwasowo-ołowiowy (flash)
  Akumulator kwasowo-ołowiowy (flash)
  Animacja flash
 • Animacja ruchu (flash)
  Animacja ruchu (flash)
  Samochód, mający pewną prędkość początkową różną od zera, porusza się ze stałym przyspieszeniem, które może być regulowane.
 • Spadek swobodny (flash)
  Spadek swobodny (flash)
  Prosta animacja, przedstawiająca słynne doświadczenie Galileusza.
Zasoby edukatora:
 • Środowisko przyrodnicze
  Środowisko przyrodnicze
 • Owady
  Owady
 • Formy wypowiedzi dla uczniów klas IV-VI
  Formy wypowiedzi dla uczniów klas IV-VI
 • Atmosfera
  Atmosfera
 • Skala i legenda
  Skala i legenda
 • Kula ziemska
  Kula ziemska
 • Mapa hipsometryczna Polski
  Mapa hipsometryczna Polski
 • Odkrycia geograficzne
  Odkrycia geograficzne
 • Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • Dlaczego dzieci pracują?
  Dlaczego dzieci pracują?
 • Znaczenie owadów w przyrodzie
  Znaczenie owadów w przyrodzie
 • Woda
  Woda
 • MAMY PODSTAWÓWKĘ!
  MAMY PODSTAWÓWKĘ!
 • Jak dawniej żyli ludzie?
  Jak dawniej żyli ludzie?
 • Rzym
  Rzym