Polecane publikacje:
 • Stałe przyspieszenie
  Stałe przyspieszenie
 • Zasady Dynamiki Newtona
  Zasady Dynamiki Newtona
  Przedstawiam trzy zasady dynamiki Newtona leżące u podstaw mechaniki klasycznej
 • Rozdział 63.
  Rozdział 63.
 • św. Bonawentura
  św. Bonawentura
 • Ruch pocisku (html5)
  Ruch pocisku (html5)
 • Przyspieszenie ziemskie
  Przyspieszenie ziemskie
 • Równia pochyła (html5)
  Równia pochyła (html5)
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Pole grawitacyjne
  Pole grawitacyjne
 • Karuzela (html5)
  Karuzela (html5)
 • Przyspieszenie
  Przyspieszenie
 • Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
  Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
 • Stałe przyspieszenie
  Stałe przyspieszenie
 • Rozdział 12.
  Rozdział 12.
 • Przyspieszenie dośrodkowe
  Przyspieszenie dośrodkowe
Aplety, symulatory, TIK:
 • Równanie ruchu2 (flash)
  Równanie ruchu2 (flash)
  Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną, poruszających się po poziomym podłożu, bez tarcia.
 • v(t) w ruchu przyspieszonym1 (flash)
  v(t) w ruchu przyspieszonym1 (flash)
  Animacja wyjaśniająca wzory na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym na podstawie wykresu v(t).
 • Ruch (flash)
  Ruch (flash)
  Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego
 • Super winda (flash)
  Super winda (flash)
  Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
 • Przyspieszenie na równi (poziom1) (html5)
  Przyspieszenie na równi (poziom1) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia przedmiotu zsuwającego się po równi pochyłej. Pominięto tarcie. Masa ciała i kąt nachylenia równi są generowane losowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
  Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
  Ten programik HTML5 pokazuje poruszający się samochód. Zielone pole po prawej stronie zawiera ramki, w których możesz wpisywać różne położenia początkowe, prędkości początkowe i przyspieszenia (ujemna współrzędna wektora w przestrzeni jednowymiarowej oznacza zwrot przeciwny do osi x). Dokonane zmiany zatwierdź klawiszem "Enter". Przyciskami w górnej części zielonego pola możesz uruchomić symulację, zatrzymać, wznowić lub przywrócić do stanu początkowego. Jeżeli zaznaczysz opcję "Spowolnienie", ruch będzie dziesięciokrotnie zwolniony. Trzy cyfrowe zegary pokazują czas trwania ruchu samochodu. Gdy samochód mija przednim zderzakiem zielony lub czerwony punkt pomiarowy, odpowiedni zegar zostaje zatrzymany. Punkty pomiarowe możesz przesuwać myszką. Trzy wykresy przedstawiają zależności: Położenia x od czasu t Prędkości v od czasu t Przyspieszenia a od czasu t Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Przyspieszenie grawitacyjne (html5)
  Przyspieszenie grawitacyjne (html5)
  Symulacja html5, która została zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na przyspieszenie grawitacyjne na planecie. Można zmieniać rodzaj planety, a następnie, po upuszczeniu obiektu, określić jego przyspieszenie. Aplikacja automatycznie wyświetli wykres prędkości opadającego ciała w funkcji czasu, a na jego podstawie, po wyznaczeniu współczynnika kierunkowego, uczeń będzie mógł podać przyspieszenie grawitacyjne na tej planecie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
 • Stan nieważkości (flash)
  Stan nieważkości (flash)
  Stan nieważkości w układzie spadającym swobodnie w polu grawitacyjnym.
 • Równanie ruchu3 (flash)
  Równanie ruchu3 (flash)
  Dynamiczne równanie ruchu opadającego ciała zawieszonego na linie.
 • Zastrzel małpę (flash)
  Zastrzel małpę (flash)
  Symulacja klasycznego przykładu "Traf małpę" obrazującego jedną z własności rzutu ukośnego i spadku swobodnego
 • Przyspieszenie samochodu (html5)
  Przyspieszenie samochodu (html5)
  Upewnij się, że pamiętasz, jak skorzystać z równania ruchu samochodu, który jest przyspieszany. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Przyspieszenie (flash)
  Przyspieszenie (flash)
  Czerwone strzałki pokazują przyspieszenie (zmiany prędkości w ciągu jednej sekundy). Żółta strzałka pokazuje prędkość w danym momencie czasu.
 • Ruch jednostajny po okręgu2 (flash)
  Ruch jednostajny po okręgu2 (flash)
  Wizualizacja zmian współrzędnych ciała poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu.
 • Równanie ruchu1 (flash)
  Równanie ruchu1 (flash)
  Dynamiczne równanie ruchu w przypadku ciała poruszającego się po poziomym podłożu, bez tarcia.
 • Przemieszczenie (flash)
  Przemieszczenie (flash)
  Zmiana położenia (przemieszczenie) to wektor łączący położenie początkowe z położeniem końcowym.
Zasoby edukatora:
 • Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
  Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
 • Przyspieszenie w ruchu harmonicznym
  Przyspieszenie w ruchu harmonicznym
 • Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
  Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
 • Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
 • Ruch prostoliniowy (html5)
  Ruch prostoliniowy (html5)
 • św. Bonawentura
  św. Bonawentura
 • Położenie, prędkość i przyspieszenie
  Położenie, prędkość i przyspieszenie
 • Przyspieszenie – spadek swobodny
  Przyspieszenie – spadek swobodny
 • Przyspieszenie
  Przyspieszenie
 • Przyspieszenie ziemskie
  Przyspieszenie ziemskie
 • Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
 • Prędkość względna: wyścig na ruchomym chodniku (html5)
  Prędkość względna: wyścig na ruchomym chodniku (html5)
 • Badanie II zasady dynamiki
  Badanie II zasady dynamiki
 • Porównanie ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego (html5)
  Porównanie ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego (html5)
 • Rozdział 63.
  Rozdział 63.