Polecane publikacje:
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Sztuka baroku
  Sztuka baroku
 • Oświecenie
  Oświecenie
 • Sklepy cynamonowe
  Sklepy cynamonowe
 • Pochodna funkcji
  Pochodna funkcji
 • Barok
  Barok
 • Józef Czechowicz
  Józef Czechowicz
 • Doktór Piotr
  Doktór Piotr
 • Dualizm korpuskularno-falowy
  Dualizm korpuskularno-falowy
 • Przepływ prądu, prosty obwód elektryczny
  Przepływ prądu, prosty obwód elektryczny
  O podstawach prądu elektrycznego, zjawiskach związanych z jego przepływem, prostymi obwodami elektrycznymi i nie tylko.
 • Requiem Aeternam...
  Requiem Aeternam...
 • Średniowiecze
  Średniowiecze
 • Pieśń piąta
  Pieśń piąta
 • Kierat - silnik bez prądu
  Kierat - silnik bez prądu
  Prezentacja pokazująca jak radzono sobie z napędem urządzeń, gdy nie było prądu
 • Sygnały porozumiewawcze zwierząt
  Sygnały porozumiewawcze zwierząt
Aplety, symulatory, TIK:
 • Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Zobacz jak jasność żarówek zmienia się w zależności od tego, jak są one podłączone. Aplet pokazuje związek między natężeniem i napięciem w wielu różnych sytuacjach. Klikając na żarówki możemy również zobaczyć wydzielaną na nich moc, która decyduje o ich jasności.
 • Silnik elektryczny prądu stałego (html5)
  Silnik elektryczny prądu stałego (html5)
  Ten programik HTML5 pokazuje model silnika prądu stałego, składający się - dla uproszczenia - tylko z najbardziej istotnych elementów. Zamiast wielozwojowej cewki, nawiniętej na żelazny rdzeń, model zawiera tylko jeden zwój w kształcie prostokąta; nie zaznaczono także osi obrotu zwoju. Czerwona strzałka wskazuje kierunek prądu (od + do -). Kolorem zielonym narysowane są linie pola magnetycznego, zwrócone od (niebieskiego) bieguna północnego do (czerwonego) bieguna południowego. Czarne strzałki pokazują siłę elektrodynamiczną, która działa w polu magnetycznym na przewodnik, przez który płynie prąd. Przycisk "Start/Pauza/Wznów" uruchamia, zatrzymuje i wznawia symulację. Przycisk "Resetuj" wyłącza symulację. Przycisk "Zmień kierunek" zmienia kierunek prądu, a zatem zwroty sił elektrodynamicznych. Częstość obrotów możesz zmieniać suwakiem. Pola wyboru poniżej pozwalają wyświetlić lub ukryć odpowiednio: kierunek prądu, linie pola magnetycznego i wektory siły elektrodynamicznej. Siła elektrodynamiczna jest prostopadła do kierunku prądu i do linii pola magnetycznego. Zwrot tej siły jest zgodny z regułą lewej dłoni: W wyprostowanej lewej dłoni cztery palce wskazują kierunek prądu, linie pola magnetycznego wchodzą prostopadle do wnętrza dłoni, a kciuk wskazuje zwrot siły elektrodynamicznej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Prądnica (flash)
  Prądnica (flash)
  Przy obrocie cewki zmienia się pole powierzchni czynnej obwodu i w efekcie zmienia się strumień pola magnetycznego. Zmiany strumienia pola magnetycznego powodują powstanie siły elektromotorycznej indukcji.
 • Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Pole magnetyczne od przewodnika prostoliniowego z prądem (html5)
  Pole magnetyczne od przewodnika prostoliniowego z prądem (html5)
  Płynący prąd elektryczny wytwarza w otaczającej go przestrzeni pole magnetyczne. Przy pomocy tego apletu HTML5 możesz dokonać symulacji doświadczenia dotyczącego powstawania pola magnetycznego wokół prostoliniowego przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny. Prąd płynie przez pionowo ustawiony przewód. Możesz zmienić kierunek przepływu tego prądu na przeciwny, naciskając na czerwone pole z napisem zmiana kierunku prądu. Znaki (plus i minus na końcach przewodu symbolizują bieguny podłączonej baterii. Umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego wskazuje czerwona strzałka. Zauważ, że rzeczywisty kierunek ruchu elektronów (zielone punkty wewnątrz przewodu) jest przeciwny do umownego kierunku przepływu prądu! Możesz przesuwać dowolnie igłę magnetyczną po brązowej powierzchni - najedź na nią kursorem i naciśnij dowolny klawisz myszki. Igła ta pokazuje kierunek i zwrot pola magnetycznego (niebieski okrąg ze strzałką) w dowolnym punkcie jej ustawienia Bieguny magnetyczne igły, Północny i Południowy są odpowiednio zaznaczone na kolor czerwony i niebieski. W symulacji tej wpływ pola magnetycznego Ziemi został pominięty. Pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika przez, który płynie prąd, ma kształt współśrodkowych okręgów położonych symetrycznie wokół przewodnika. Zwrot wektora pola magnetycznego (niebieska strzałka) jest wyznaczony zgodnie z regułą prawej dłoni: jeżeli kciuk prawej ręki ustawiony jest w kierunku umownego kierunku przepływu prądu elektrycznego to pozostałe palce obejmujące przewód pokazują zwrot pola magnetycznego. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  Symulacja pokazuje pole magnetyczne w pobliżu dwóch długich prostoliniowych przewodników z prądem. Kolor czerwony oznacza, że prąd płynie przed ekran, a niebieski w głąb ekranu. Można kliknąć i przeciągnąć każdy z przewodów w dowolne miejsce ekranu i użyć suwaków do zmiany natężeń prądów. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • RL w obwodzie prądu przemiennego (html5)
  RL w obwodzie prądu przemiennego (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc uczniom zrozumieć różnicę między obwodami zasilanymi przez źródła prądu stałego i przemiennego. Symulacja pokazuje, że proste zmiany w częstotliwości prowadzą do zmian w różnicy potencjałów na poszczególnych elementach obwodu RL. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Prądnica (flash)
  Prądnica (flash)
  Przy obrocie cewki zmienia się pole powierzchni czynnej obwodu i w efekcie zmienia się strumień pola magnetycznego. Zmiany strumienia pola magnetycznego powodują powstanie siły elektromotorycznej indukcji.
 • Analogia: ładunki-woda (flash)
  Analogia: ładunki-woda (flash)
  Porównanie obwodu prądu stałego do przepływu wody. Prosty obwód prądu ma źródło napięcia stałego powodujące świecenie żarówki. Obok mamy układ hydrauliczny, w którym woda napędza turbinę. Pokazana jest analogia między tymi dwoma systemami.
 • Układ drgający RLC (html5)
  Układ drgający RLC (html5)
  Symulacja HTML5 elektromagnetycznego obwodu drgającego, składającego się z kondensatora (w środku) i cewki indukcyjnej (po prawej stronie). Po naciśnięciu przycisku "Resetuj", kondensator zostanie naładowany - górna okładka dodatnio i dolna ujemnie. Kliknięcie przycisku "Start", przestawia przełącznik i rozpoczynają się drgania. Ten sam przycisk umożliwia zatrzymanie i wznowienie symulacji. Animacja będzie 10 lub 100 razy wolniejsza niż rzeczywiste oscylacje, w zależności od wybranego przycisku. Można zmieniać pojemność (od 100 uF do 1000 uF), indukcyjność (od 1 H 10 H), opór (od 0 Ω do 1000 Ohm) i napięcie baterii, wpisując odpowiednie wartości do pól tekstowych. Pole elektryczne kondensatora (czerwone) i pole magnetyczne cewki indukcyjnej (niebieskie) są pokazane za pomocą linii sił na schemacie. Gęstość tych linii sił wskazuje wielkość natężenia odpowiedniego pola. Ponadto widać znaki ładunków na okładkach kondensatora i strzałki wskazujące kierunek (umowny) prądu. Po lewej na dole cyfrowy zegar wskazuje czas od rozpoczęcia oscylacji; za jego pomocą można odczytać okres oscylacji. W zależności od wybranego przycisku w dolnej części panelu sterującego, w prawej dolnej części zostanie pokazany jeden z dwóch wykresów: 1. Wykres pokazujący napięcie U (niebieski) i natężenie prądu I (czerwony) w zależności od czasu. 2. Wykres słupkowy, który opisuje przemiany energii. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Cewka w obwodzie prądu przemiennego
  Cewka w obwodzie prądu przemiennego
  Układ ten pokazuje zachowanie się cewki, w obwodzie prądu przemiennego. Przebiegi natężenia prądu (na żółto) i napięcia (na zielono) na cewce pokazane są poniżej obwodu. Należy pamiętać, że natężenie prądu jest opóźnione w fazie w stosunku do napięcia; gdy prąd zaczyna płynąć napięcie między zaciskami cewki indukcyjnej jest maksymalne. Wraz z postępem cyklu, napięcie na cewce dochodzi do zera, a natężenie prądu osiąga wartość szczytową.
 • Natężenie prądu w przewodniku prostoliniowym (html5)
  Natężenie prądu w przewodniku prostoliniowym (html5)
  W zadaniu należy określić opór przewodnika na podstawie materiału, z jakiego wykonano przewód, oraz jego wymiarów. Trzeba będzie także podać natężenie prądu płynącego w przewodzie wiedząc, że jest on podłączony do baterii o danym napięciu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Oceń natężenia prądów (html5)
  Oceń natężenia prądów (html5)
  W symulacji trzy długie, prostoliniowe, równoległe przewodniki przechodzą przez wierzchołki trójkąta równobocznego. Kolor czerwony oznacza prąd płynący na zewnątrz ekranu, a niebieski w głąb ekranu. Widzimy sytuację w płaszczyźnie prostopadłej do przewodników. Strzałka na każdym z przewodów oznacza siłę wypadkową oddziaływań magnetycznych ze strony dwóch pozostałych. Twoim celem jest uporządkowanie przewodników na podstawie wielkości płynących w nich prądów - po ustaleniu kolejności, trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie należy wybrać nowy zestaw prądów i spróbować ponownie. Sprawdź, czy jesteś w stanie udzielić 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
 • Dzielnik napięcia (flash)
  Dzielnik napięcia (flash)
  Połączenie szeregowe oporników. Zobacz, co dzieje się z napięciem w układzie oporników połączonych szeregowo. Animacja pokazuje relacje między dwoma napięciami. Przeciągnij suwaki, aby zmieniać opory w granicach od 1 do 100Ω. Zwróć uwagę na odczyty napięcia na opornikach, w stosunku do napięcia baterii. Zwróć także uwagę na związek między stosunkiem oporów i przekładni napięciowej.
 • Prądnica (html5)
  Prądnica (html5)
  Ten programik pokazuje zasadę działania prądnicy. Dla uproszczenia pokazano jedynie najważniejsze jej części. Zamiast zwojnicy nawiniętej na żelazny rdzeń na rysunku widać tylko jeden zwój w kształcie prostokąta. Pominięto także oś obrotu zwoju. Przełączniki w prawym górnym rogu pozwalają wybrać prądnicę prądu przemiennego (bez komutatora) lub prądu jednokierunkowego (z komutatorem). Przyciskiem "Zmień kier. obrotu" możesz zmienić kierunek obrotu ramki. Suwakiem poniżej zmienisz liczbę obrotów ramki na minutę. Możesz zatrzymać symulację lub uruchomić ją ponownie przyciskiem "Zatrzymaj / Wznów". UWAGA: zatrzymanie symulacji odpowiada "sfotografowaniu" pewnego stanu a nie zatrzymaniu ramki. Dwie czarne strzałki pokazują kierunek ruchu (obrotu) ramki. Linie pola magnetycznego (zwrócone od oznaczonego na niebiesko bieguna północnego magnesu do oznaczonego na czerwono bieguna południowego) mają kolor jasnoniebieski. Pomarańczowe strzałki pokazują kierunek indukowanego prądu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
Zasoby edukatora:
 • Jak powstaje prąd?
  Jak powstaje prąd?
  Łatwiej wykorzystać prąd niż go wytworzyć, czyli "magia" prawa Faradaya. I tylko co to wszystko ma wspólnego ze szkolnym dzwonkiem? Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Zwierzęta
  Zwierzęta
 • Rozdział 20
  Rozdział 20
 • Siła Coriolisa
  Siła Coriolisa
 • Pieśń V
  Pieśń V
 • Renesans
  Renesans
 • Rozdział 2
  Rozdział 2
 • Odmiany wegla
  Odmiany wegla
 • Pieśń XXI
  Pieśń XXI
 • Gleba
  Gleba
 • Rozdział 15
  Rozdział 15
 • Dysocjacja soli
  Dysocjacja soli
 • Akt II
  Akt II
 • Pieśń II
  Pieśń II
 • Lodowa pustynia
  Lodowa pustynia