Polecane publikacje:
 • Prąd elektryczny
  Prąd elektryczny
 • Jednostki podstawowych wielkości fizycznych
  Jednostki podstawowych wielkości fizycznych
 • Utlenianie - redukcja i elektochemia
  Utlenianie - redukcja i elektochemia
 • Mechanika cieczy
  Mechanika cieczy
 • Sklepy cynamonowe
  Sklepy cynamonowe
 • Ulica krokodyli
  Ulica krokodyli
 • Rok 1956 - przełom czy kontynuacja?
  Rok 1956 - przełom czy kontynuacja?
 • Skład chemiczny komórki
  Skład chemiczny komórki
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Fale elektromagnetyczne
  Fale elektromagnetyczne
 • Przepływ prądu, prosty obwód elektryczny
  Przepływ prądu, prosty obwód elektryczny
  O podstawach prądu elektrycznego, zjawiskach związanych z jego przepływem, prostymi obwodami elektrycznymi i nie tylko.
 • Indukcja magnetyczna
  Indukcja magnetyczna
 • Elektrostatyka
  Elektrostatyka
 • Dualizm korpuskularno-falowy
  Dualizm korpuskularno-falowy
 • Traktat o manekinach
  Traktat o manekinach
Aplety, symulatory, TIK:
 • Rozładowywanie elektroskopu (flash)
  Rozładowywanie elektroskopu (flash)
  Po naelektryzowaniu elektroskopu listek unosi się, a opada w wyniku oddawania elektronów jonom znajdującym się w powietrzu.
 • Koszt energii (flash)
  Koszt energii (flash)
  Oblicz koszt zużytej energii elektrycznej. Zobacz ilość produkowanego przy wytwarzaniu tej energii dwutlenku węgla CO2 . Najedź kursorem myszki na dane pole, żeby dowiedzieć się czego dotyczy i wpisz odpowiednie wartości.
 • Obwód prądu stałego 2 (flash)
  Obwód prądu stałego 2 (flash)
  Badanie wpływu zmian oporu na napięcie i natężenie prądu w poszczególnych gałęziach obwodu. Przeciągając czerwone suwaki zmieniamy opory w granicach 1-100 Ω . Napięcie wejściowe zmieniamy w granicach 1-10V przeciągając suwak czarny.
 • Łączenie żarówek (flash)
  Łączenie żarówek (flash)
  Zobacz jak zmienia się jasność żarówek w zależności od tego, czy są one podłączone do zasilania szeregowo czy równolegle. Obiekt obrazuje prawo Ohma pokazując związek między napięciem i natężeniem prądu. Można zauważyć różnice w natężeniu prądu i jasności świecenia żarówek, w zależności od tego czy połączone są szeregowo lub równolegle, jak również w zależności od położenia przełączników w obwodzie.
 • Analogia: ładunki-woda (flash)
  Analogia: ładunki-woda (flash)
  Porównanie obwodu prądu stałego do przepływu wody. Prosty obwód prądu ma źródło napięcia stałego powodujące świecenie żarówki. Obok mamy układ hydrauliczny, w którym woda napędza turbinę. Pokazana jest analogia między tymi dwoma systemami.
 • Potencjał elektryczny (flash)
  Potencjał elektryczny (flash)
  Animacja pokazuje zmiany potencjału w prostym obwodzie elektrycznym. Potencjał jest reprezentowany przez wysokość.
 • Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Zobacz jak jasność żarówek zmienia się w zależności od tego, jak są one podłączone. Aplet pokazuje związek między natężeniem i napięciem w wielu różnych sytuacjach. Klikając na żarówki możemy również zobaczyć wydzielaną na nich moc, która decyduje o ich jasności.
 • Opór zastępczy (flash)
  Opór zastępczy (flash)
  Badanie oporności zastępczej dwóch oporników połączonych szeregowo. Użyj czerwonych suwaków, aby zmieniać opór od 1Ω do 100Ω. Zauważ, co się dzieje z oporem całkowitym gdy zmieniamy jeden lub oba opory cząstkowe.
 • Łączenie oporników (flash)
  Łączenie oporników (flash)
  Animacja opisuje łączenie oporników
 • Elektroskop i indukcja2 (flash)
  Elektroskop i indukcja2 (flash)
  Zbliżenie ciała naelektryzowanego odpowiada wprowadzeniu ciała do pola elektrycznego. W przewodniku wprowadzonym do pola elektrycznego ładunki swobodne przesuwają się tak, by wewnątrz przewodnika nie było pola elektrycznego. W wyniku czego przewodnik pozostaje elektrycznie obojętny (tak jak przed zbliżeniem) jako całość, ale jego części uzyskują ładunek elektryczny zwany ładunkiem indukowanym.
 • Kondensator i opornik (flash)
  Kondensator i opornik (flash)
  Obwód zamknięty z opornikiem i kondensatoren (połączenie równoległe i szeregowe). Pokazano zmiany potencjału w obwodzie (reprezentowany przez wysokość) i ładunku na okładkach kondensatora.
 • Opory równoległe (flash)
  Opory równoległe (flash)
  Zbadaj łączny opór dwóch oporników połączonych równolegle. Aplet zawiera dwa oporniki połączone równolegle i pokazuje ich łączny opór. Użyj czerwonych suwaków, aby zmienić opór od 1Ω do 100Ω. Zauważ, co się dzieje z całkowitym oporem gdy zmieniamy wartości jednego lub obu oporników.
 • Prawo Ohma (flash)
  Prawo Ohma (flash)
  Omówienie prawa Ohma. Ćwiczenia.
 • Żarówka (flash)
  Żarówka (flash)
  Animacja pokazuje elektrony przepływające przez żarówkę - przepływając przez cienkie włókno o dużym oporze powodują wzrost temperatury i w efekcie wydzielanie energii świetlnej i cieplnej.
 • Dzielnik napięcia (flash)
  Dzielnik napięcia (flash)
  Połączenie szeregowe oporników. Zobacz, co dzieje się z napięciem w układzie oporników połączonych szeregowo. Animacja pokazuje relacje między dwoma napięciami. Przeciągnij suwaki, aby zmieniać opory w granicach od 1 do 100Ω. Zwróć uwagę na odczyty napięcia na opornikach, w stosunku do napięcia baterii. Zwróć także uwagę na związek między stosunkiem oporów i przekładni napięciowej.
Zasoby edukatora:
 • Efekt fotoelektryczny.
  Efekt fotoelektryczny.
 • Mostek Wheatstone'a (html5)
  Mostek Wheatstone'a (html5)
 • Współczynnik mocy
  Współczynnik mocy
 • Prąd przemienny
  Prąd przemienny
 • SZF 2013
  SZF 2013
 • Mechanika cieczy
  Mechanika cieczy
 • Oscyloskop 2
  Oscyloskop 2
 • Mechanizm M1, M2 - głos
  Mechanizm M1, M2 - głos
 • Energia elektryczna
  Energia elektryczna
 • 1 decybel
  1 decybel
 • Pojemność elektryczna
  Pojemność elektryczna
 • Liryka
  Liryka
 • Prostownik
  Prostownik
 • Ciekawostki
  Ciekawostki
 • Dualizm korpuskularno-falowy
  Dualizm korpuskularno-falowy