Polecane publikacje:
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
 • Ruch jednostajnie zmienny
  Ruch jednostajnie zmienny
 • Ruch dwuwymiarowy
  Ruch dwuwymiarowy
 • Rzut ukośny
  Rzut ukośny
 • Ruch biedronki
  Ruch biedronki
 • Słowniczek fizyczny polsko-angielski
  Słowniczek fizyczny polsko-angielski
 • Ruch drgający harmoniczny
  Ruch drgający harmoniczny
 • Labirynt
  Labirynt
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Poruszający się człowiek
  Poruszający się człowiek
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Ruch dwuwymiarowy
  Ruch dwuwymiarowy
 • Ruch prostoliniowy
  Ruch prostoliniowy
Aplety, symulatory, TIK:
 • Prędkość względna (flash)
  Prędkość względna (flash)
  Przemieszczenie i prędkość z punktu widzenia obserwatora spoczywającego i poruszającego się.
 • Reguła prawej dłoni (flash)
  Reguła prawej dłoni (flash)
  Zastosowanie reguły prawej dłoni do określenia kierunku i zwrotu wektora prędkości kątowej.
 • Wyścig narciarzy (flash)
  Wyścig narciarzy (flash)
  Animacja, w której należy przewidzieć, który z narciarzy pierwszy dotrze do mety.
 • Zmiana położenia i droga (flash)
  Zmiana położenia i droga (flash)
  Prosta animacja pokazująca różnicę między zmianą położenia a drogą.
 • v(t) w ruchu przyspieszonym2 (flash)
  v(t) w ruchu przyspieszonym2 (flash)
  Animacja wyjaśniająca wzory na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym na podstawie wykresu v(t).
 • Kinematyka rzutu ukośnego (flash)
  Kinematyka rzutu ukośnego (flash)
  Animacja i opis rzutu ukośnego.
 • Prędkość kątowa (flash)
  Prędkość kątowa (flash)
  Animacja obrazująca kierunek i zwrot wektora prędkości kątowej.
 • Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między parametrami ruchu, a wykresami zależności położenia i prędkośći ciała od czasu Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Przyspieszenie (flash)
  Przyspieszenie (flash)
  Czerwone strzałki pokazują przyspieszenie (zmiany prędkości w ciągu jednej sekundy). Żółta strzałka pokazuje prędkość w danym momencie czasu.
 • Względność Galileusza (flash)
  Względność Galileusza (flash)
  Aplikacja ilustruje względność według Galileusza, wykorzystując podany przez niego przykład – ruch piłki upuszczanej z wierzchołka masztu łodzi.
 • Układ nieinercjalny (flash)
  Układ nieinercjalny (flash)
  Ruch w układzie nieinercjalnym. Jednostajny prostoliniowy ruch kuli jest oglądany przez obserwatora w obracającym się ruchem jednostajnym układzie odniesienia.
 • Rzut ukośny (flash)
  Rzut ukośny (flash)
  Animacja rzutu ukośnego
 • Daj małpie banana (flash)
  Daj małpie banana (flash)
  Składanie ruchów. Rzut poziomy, jako złożenie ruchu jednostajnego (w poziomie) i ruchu jednostajnie przyspieszonego (w pionie).
 • Polowanie na małpę (flash)
  Polowanie na małpę (flash)
  Jeżeli w rzucie ukośnym prędkość początkowa jest skierowana na ciało spadające swobodnie, to jeżeli ruchy zaczną się w tym samym momencie, nastąpi zderzenie. Sytuację obserwujemy z punktu widzenia układu odniesienia związanego z ciałem spadającym swobodnie.
 • Ruch (flash)
  Ruch (flash)
  Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego
Zasoby edukatora:
 • A małpa się cieszy
  A małpa się cieszy
 • Spadkownica
  Spadkownica
 • Rzut ukośny
  Rzut ukośny
 • Zastrzel małpę
  Zastrzel małpę
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5)
  Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5)
 • Łódka w rzece
  Łódka w rzece
 • Cykloida
  Cykloida
 • Przyspieszenie – spadek swobodny
  Przyspieszenie – spadek swobodny
 • Ruch jednostajny
  Ruch jednostajny
 • Zasięg
  Zasięg
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Prędkość wypadkowa
  Prędkość wypadkowa