Polecane publikacje:
 • Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
  Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
 • Oddziaływanie atomów (html5)
  Oddziaływanie atomów (html5)
 • Aplikacje interaktywne
  Aplikacje interaktywne
 • Budujemy atom (html5)
  Budujemy atom (html5)
 • Dynamika
  Dynamika
 • Balony i pole elektrostatyczne (html5)
  Balony i pole elektrostatyczne (html5)
 • Widzenie kolorowe (html5)
  Widzenie kolorowe (html5)
 • Odbicie i załamanie światła (html5)
  Odbicie i załamanie światła (html5)
 • Opór przewodnika (html5)
  Opór przewodnika (html5)
 • DESMOS
  DESMOS
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Izotopy i masa atomowa (html5)
  Izotopy i masa atomowa (html5)
 • Izotopy i masa atomowa (html5)
  Izotopy i masa atomowa (html5)
 • Oddziaływanie atomów (html5)
  Oddziaływanie atomów (html5)
 • Kinematyka
  Kinematyka
Aplety, symulatory, TIK:
 • Kształty cząsteczek (html5)
  Kształty cząsteczek (html5)
  Poznaj kształty cząsteczek budując je w 3D! W jaki sposób zmienia się kształt cząsteczek o różnej liczbie wiązań i par elektronowych? Sprawdź, dodając pojedyncze, podwójne lub potrójne wiązania i wolne pary do centralnego atomu. Następnie porównaj model VSEPR z rzeczywistymi cząsteczkami! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Skala pH - podstawy (html5)
  Skala pH - podstawy (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło, w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy lub obojętny. Zbadaj, jak zmiana objętości roztworu lub rozcieńczanie wodą wpływa na pH. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Widzenie kolorowe (html5)
  Widzenie kolorowe (html5)
  Użyj trzech lamp, czerwonej, zielonej i niebieskiej by stworzyć dowolny kolor światła. Zmieniaj długość fali za pomocą filtra. Zobacz bieg promienia świetlnego lub poszczególnych fotonów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
  Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
  Czym różnią się silne i słabe kwasy. Użyj narzędzi laboratoryjnych na komputerze, aby się dowiedzieć! Zanurz papierek uniwersalny lub sondę w roztworze żeby zmierzyć pH lub umieść w nim elektrody w celu pomiaru przewodności. Następnie zobacz, jak stężenie wpływa na pH. Czy słaby roztwór kwasu ma taki sam odczyn pH jak silny? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Reagenty - produkty i pozostałości (html5)
  Reagenty - produkty i pozostałości (html5)
  Stwórz własną kanapkę, a następnie zobacz, jak dużo kanapek można zrobić z różnych ilości składników. Zrób to samo z reakcją chemiczną. Zobacz, jak dużo produktów można uzyskać z różnych ilości reagentów. Zagraj w grę, aby sprawdzić swoją wiedzę na temat reagentów, produktów i pozostałości. Czy jesteś w stanie uzyskać doskonały wynik na każdym poziomie? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Siły i ruch - podstawy (html5)
  Siły i ruch - podstawy (html5)
  Badanie sił w działaniu: przeciąganie liny, przesuwanie lodówki, skrzyni lub osoby. Zadziałaj stworzoną przez siebie siłą i zobacz, w jaki sposób powoduje ona ruch obiektów. Zmieniaj tarcie i oberwuj, jak to wpływa na ruch. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
  Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
  W symulacji HTML5 uwidocznione są: fala padająca (kolor czerwony), fala odbita (kolor niebieski) i otrzymana przez ich nałożenie fala stojąca (czarna). Pierwszy przycisk umożliwia wybór pomiędzy odbiciem przy nieruchomym końcu i odbiciem przy luźnym końcu. Uruchomienie następuje za pomocą żółtego przycisku (Start); W każdym momencie możemy zastopować symulację i ją wznowić, jak również spowolnić ruch. Za pomocą przycisku "Resetuj", można przywrócić stan początkowy. Możemy wybrać animację ciągłą i skokową, przy czym, w tym drugim przypadku, można również ustawić odstęp czasu między poszczególnymi krokami. Za pomocą przycisków na dole można określić, które fale będą widoczne. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Prawo Beera (html5)
  Prawo Beera (html5)
  Im grubsze szkło, im większe stężenie, tym mniej światła, które przechodzi. Stwórz kolorowe roztwory o różnym stężeniu i zbadaj, za pomocą wirtualnego spektrofotometru, ile światła pochłaniają, a ile przepuszczają! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Fale na linie (html5)
  Fale na linie (html5)
  Oglądaj w zwolnionym tempie falującą linkę. Poruszaj końcem liny żeby wytworzyć falę, lub dostosować częstotliwość i amplitudę oscylatora. Regulacja tłumienia i naciągu. Koniec liny może być zamocowany, luźny lub swobodny. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • DESMOS kalkulator graficzny
  DESMOS kalkulator graficzny
  DESMOS - zaawansowany kalkulator graficzny on-line. Prosty i intuicyjny w użyciu kreator wykresów i tabel. Czytelny interfejs dostępny jest także w języku polskim.
 • Energia w skateparku - podstawy(html5)
  Energia w skateparku - podstawy(html5)
  Naucz się zasady zachowania energii z kolesiem skaterem! Poznaj różne tory i wyświetl, w trakcie ruchu, wykresy energii kinetycznej, potencjalnej i cieplnej. Twórz dla skatera własne ścieżki, pochylnie i skocznie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości prędkości początkowej i kąta jaki tworzy z poziomem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Równowaga (html5)
  Równowaga (html5)
  Pobaw się różnymi przedmiotami na bujającej się huśtawce, aby poznać warunki równowagi. Sprawdź czego się nauczyłeś próbując gry Zrównoważony. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Skala pH (html5)
  Skala pH (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Siły Grawitacyjne Lab (html5)
  Siły Grawitacyjne Lab (html5)
  Zobacz siły grawitacji, z jakimi dwa obiekty działają na siebie nawzajem. Zmień właściwości obiektów, aby zobaczyć, jak zmienia się siła grawitacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Zasoby edukatora:
 • IMAGES ACTIVES
  IMAGES ACTIVES
 • Potencjometr (html5)
  Potencjometr (html5)
 • Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
  Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
  Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
 • Równowaga trzech sił (html5)
  Równowaga trzech sił (html5)
 • Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego (html5)
  Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego (html5)
 • Stężenie molowe (html5)
  Stężenie molowe (html5)
 • Prosty układ prądu zmiennego (html5)
  Prosty układ prądu zmiennego (html5)
 • Ruch jednostajny po okręgu (html5)
  Ruch jednostajny po okręgu (html5)
 • Kołyska Newtona (html5)
  Kołyska Newtona (html5)
 • Interferencja dwóch fal (html5)
  Interferencja dwóch fal (html5)
 • Siła elektrodynamiczna (html5)
  Siła elektrodynamiczna (html5)
 • Zjawisko fotoelektryczne (html5)
  Zjawisko fotoelektryczne (html5)
 • Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
  Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)