Polecane publikacje:
 • Dodawanie 2 wektorów
  Dodawanie 2 wektorów
 • Powierzchnia koła jako granica
  Powierzchnia koła jako granica
 • Dodawanie 3 wektorów
  Dodawanie 3 wektorów
 • "Zasmarkane dziecko bogów"
 • Ruch harmoniczny
  Ruch harmoniczny
 • Aplikacje interaktywne
  Aplikacje interaktywne
 • Struktury rzeczownika
  Struktury rzeczownika
 • Obwód prądu stałego 2
  Obwód prądu stałego 2
 • Zderzenia
  Zderzenia
 • Opór przewodnika (html5)
  Opór przewodnika (html5)
 • Brzęczyk
  Brzęczyk
 • Model Bohra
  Model Bohra
 • Programy
  Programy
 • Falowanie
  Falowanie
 • Siła wyporu
  Siła wyporu
Aplety, symulatory, TIK:
 • Reżim pluwialny (flash)
  Reżim pluwialny (flash)
  Podstawowe informacje o reżimach rzecznych
 • Super winda (flash)
  Super winda (flash)
  Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
 • Energia słoneczna (flash)
  Energia słoneczna (flash)
  W animacji omówiono podstawowe zagadnienia związane z energią słoneczną
 • Powstawanie wody (flash)
  Powstawanie wody (flash)
  Zobacz co oznacza zbilansowanie równania chemicznego.Prosta animacja reakcji chemicznej między wodorem i tlenem tworząca wodę. Pokazana jest także koncepcja zrównoważonego równania chemicznego; produkt H2O ma taką samą liczbę atomów co reagenty H2 i O2.
 • Maszyny proste: przekładnia (flash)
  Maszyny proste: przekładnia (flash)
  Aplet obrazuje działanie przekładni
 • Efekt Edisona (flash)
  Efekt Edisona (flash)
  Efekt Edisona
 • Spirala Archimedesa (flash)
  Spirala Archimedesa (flash)
  Animacja flash - wpisz parametry ruchu
 • Załamanie fali (flash)
  Załamanie fali (flash)
  Animacja przedstawia załamanie fali. Regulowana prędkość fal
 • Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Animacja flash
 • Alternator i dynamo (flash)
  Alternator i dynamo (flash)
  Animacja pokazuje zasadę działania prądnicy
 • Ogrzewanie cieczy (flash)
  Ogrzewanie cieczy (flash)
  Animacja Flash porównuje etapy ogrzewania cieczy (H20) do pary wodnej, w różnych ciśnieniach w tym normalnego ciśnienia powierzchniowego i ciśnienia nadkrytycznego. Demo zawiera wykres temperatury w zależności od objętości właściwej dla każdego z ciśnień i pokazuje różnicę między gotowaniem pod niewielkim ciśnieniem, a przejściem z cieczy do pary przy ciśnieniu nadkrytycznym.
 • Eksperyment Sterna-Gerlacha (flash)
  Eksperyment Sterna-Gerlacha (flash)
  Klasyczny eksperyment Sterna-Gerlacha pokazuje, że atomy mają właściwość o nazwie spin. Spin to rodzaj wewnętrznego momentu pędu, który nie ma klasycznego odpowiednika. Kiedy mierzona jest składowa spinu wzdłuż kierunku zewnętrznego pola (z), otrzymujemy zawsze jedną z dwóch wartości: spin w górę lub w dół. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Prędkość dźwięku (flash)
  Prędkość dźwięku (flash)
  Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
 • Ruch (flash)
  Ruch (flash)
  Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego
 • Czas gwiazdowy i kąt godzinny (flash)
  Czas gwiazdowy i kąt godzinny (flash)
  Pokazuje związek między czasem gwiazdowym i kątem godzinnym gwiazdy.
Zasoby edukatora:
 • Względność Galileusza
  Względność Galileusza
 • Fala biegnąca
  Fala biegnąca
 • Brzęczyk
  Brzęczyk
 • Pochodna funkcji sinus
  Pochodna funkcji sinus
 • Efekt Dopplera 2
  Efekt Dopplera 2
 • Oscyloskop 6
  Oscyloskop 6
 • Soczewka skupiająca 2
  Soczewka skupiająca 2
 • Dodawanie 3 wektorów
  Dodawanie 3 wektorów
 • "Zasmarkane dziecko bogów"
 • Rozpad promieniotwórczy
  Rozpad promieniotwórczy
 • Iloczyn skalarny 2 wektorów
  Iloczyn skalarny 2 wektorów
 • Animacja ruchu
  Animacja ruchu
 • Filtry Sterna-Gerlacha
  Filtry Sterna-Gerlacha
 • Cykloida
  Cykloida
 • Obwód prądu stałego 2
  Obwód prądu stałego 2