Polecane publikacje:
 • Neolit
  Neolit
 • Prehistoria
  Prehistoria
 • Narodziny Polski Ludowej
  Narodziny Polski Ludowej
 • Polskie Państwo Podziemne
  Polskie Państwo Podziemne
 • Zagłada ludności żydowskiej
  Zagłada ludności żydowskiej
 • Kampania wrześniowa 1939
  Kampania wrześniowa 1939
 • Esej: Świat i Polska 1945-2000
  Esej: Świat i Polska 1945-2000
 • Paleolit
  Paleolit
 • Komuniści polscy w kraju i w ZSRR
  Komuniści polscy w kraju i w ZSRR
 • Epoki historyczne
  Epoki historyczne
 • Dwaj wrogowie - dwie okupacje
  Dwaj wrogowie - dwie okupacje
 • Starożytność
  Starożytność
 • W obronie suwerenności RP
  W obronie suwerenności RP
 • Władze RP na uchodźstwie
  Władze RP na uchodźstwie
 • Epoka brązu i żelaza
  Epoka brązu i żelaza
Zasoby edukatora:
 • ZSRR i
  ZSRR i "państwa bloku" w czasach Chruszczowa i Breżniewa
 • Polska po wojnie
  Polska po wojnie
 • Polska wczesnopiastowska
  Polska wczesnopiastowska
 • Od konfrontacji do dialogu
  Od konfrontacji do dialogu
 • Jesień średniowiecza
  Jesień średniowiecza
 • Indie
  Indie
 • Arabowie
  Arabowie
 • Kongres wiedeński
  Kongres wiedeński
 • Zwycięska współpraca wielkiej koalicji 1943-5
  Zwycięska współpraca wielkiej koalicji 1943-5
 • Państewka plemienne na ziemiach polskich
  Państewka plemienne na ziemiach polskich
 • Bizancjum
  Bizancjum
 • Proces dekolonizacji po II Wojnie
  Proces dekolonizacji po II Wojnie
 • Fenicja
  Fenicja
 • Wojny Greków z Persami
  Wojny Greków z Persami
 • Kultura średniowiecza
  Kultura średniowiecza