Polecane publikacje:
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • termodynamika-rozwiązania
  termodynamika-rozwiązania
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
 • Zderzenia
  Zderzenia
 • Zasady Dynamiki Newtona
  Zasady Dynamiki Newtona
  Przedstawiam trzy zasady dynamiki Newtona leżące u podstaw mechaniki klasycznej
 • Morze Bałtyckie
  Morze Bałtyckie
 • Siły bezwładności
  Siły bezwładności
 • Opozycja demokratyczna - polski papież -
  Opozycja demokratyczna - polski papież - "Solidarność"
 • Ruch drgający harmoniczny
  Ruch drgający harmoniczny
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
 • Rok 1956 - przełom czy kontynuacja?
  Rok 1956 - przełom czy kontynuacja?
 • Podstawowe pojęcia dynamiki
  Podstawowe pojęcia dynamiki
 • Oceany i morza
  Oceany i morza
 • Słowniczek fizyczny polsko-angielski
  Słowniczek fizyczny polsko-angielski
Aplety, symulatory, TIK:
 • Precesja (flash)
  Precesja (flash)
  Prosta animacja z bączkiem.
 • III Zasada dynamiki Newtona (flash)
  III Zasada dynamiki Newtona (flash)
  Aplet obrazuje III zasadę dynamiki Newtona
 • Akcja i reakcja (flash)
  Akcja i reakcja (flash)
  Siła działania i siła reakcji nigdy nie znoszą się, gdyż zawsze działają na różne obiekty. W przypadku spoczywającej kuli, znosi się jej ciężar (siła grawitacyjna) z siłą reakcji podłoża (siła z jaką podłoże działa na piłkę).
 • Równanie ruchu1 (flash)
  Równanie ruchu1 (flash)
  Dynamiczne równanie ruchu w przypadku ciała poruszającego się po poziomym podłożu, bez tarcia.
 • Wahadło Foucaulta (flash)
  Wahadło Foucaulta (flash)
  Prosta animacja pokazująca wahadło Foulcault na Biegunie Północnym z układem inercjalnym nad Ziemią.
 • Wielokrążek stały i przesuwny (flash)
  Wielokrążek stały i przesuwny (flash)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy.
 • Równanie ruchu2 (flash)
  Równanie ruchu2 (flash)
  Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną, poruszających się po poziomym podłożu, bez tarcia.
 • Dynamika płynów - równanie Bernoulliego (html5)
  Dynamika płynów - równanie Bernoulliego (html5)
  Symulacja przepływu cieczy w rurce o zmieniającym się przekroju. Umożliwia analizę wpływu pola przekroju rury na prędkość i ciśnienie poruszającego się płynu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Równia pochyła (flash)
  Równia pochyła (flash)
  Aplet obrazuje rozkład sił na równi pochyłej
 • Równia pochyła (flash)
  Równia pochyła (flash)
  Równia pochyła jest płaszczyzną tworzącą z płaszczyzną horyzontalną kąt alfa. Wielkość siły tarcia jest wprost proporcjonalna do nacisku ciała na podłoże. Siły oporu aerodynamicznego są istotne jedynie przy stosunkowo dużych prędkościach.
 • Równanie ruchu4 (flash)
  Równanie ruchu4 (flash)
  Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną przerzuconą przez bloczek nieruchomy. Jedno z ciał porusza się po poziomym podłożu bez tarcia, drugie wisi zaczepione do drugiego końca liny.
 • I zasada dynamiki Newtona (flash)
  I zasada dynamiki Newtona (flash)
  Aplet obrazuje I zasadę dynamiki Newtona
 • Ruch kołowy w pionie (flash)
  Ruch kołowy w pionie (flash)
  Kulka porusza się po okręgu w płaszczyźnie pionowej. Pokazano ciężar i siłę naprężenia liny.
 • Siła tarcia (flash)
  Siła tarcia (flash)
  Własności siły tarcia. Tarcie statyczne i tarcie statyczne maksymalne. Tarcie kinetyczne, działające na ciało poruszające się.
 • Super winda (flash)
  Super winda (flash)
  Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
Zasoby edukatora:
 • Siła nośna
  Siła nośna
  Dlaczego samolot lata, piłkarz oszukuje bramkarza strzelając do bramki, a wiatr napędza żaglówkę? Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
 • Falsyfikowalność F = ma
  Falsyfikowalność F = ma
 • Maszyny proste: Bloczek
  Maszyny proste: Bloczek
 • Dźwignia dwustronna (html5)
  Dźwignia dwustronna (html5)
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Morze Bałtyckie
  Morze Bałtyckie
 • Zderzenia (html5)
  Zderzenia (html5)
 • Fizyka w windzie (html5)
  Fizyka w windzie (html5)
 • Super winda
  Super winda
 • Rzuty
  Rzuty
 • Równanie ruchu2
  Równanie ruchu2
 • Równie pochyłe - porównanie (html5)
  Równie pochyłe - porównanie (html5)
 • Lądownik Księżycowy
  Lądownik Księżycowy
 • Pętla śmierci
  Pętla śmierci