Polecane publikacje:
 • Sygnały porozumiewawcze zwierząt
  Sygnały porozumiewawcze zwierząt
 • Requiem Aeternam...
  Requiem Aeternam...
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • Indukcja magnetyczna
  Indukcja magnetyczna
 • Słowniczek fizyczny polsko-angielski
  Słowniczek fizyczny polsko-angielski
 • Ciekawostki
  Ciekawostki
 • Trzęsienia ziemi
  Trzęsienia ziemi
 • Fale mechaniczne
  Fale mechaniczne
 • Ruch drgający harmoniczny
  Ruch drgający harmoniczny
 • drgania mechaniczne-rozwiązania
  drgania mechaniczne-rozwiązania
 • Falowanie
  Falowanie
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
 • Traktat o manekinach
  Traktat o manekinach
 • Fale elektromagnetyczne
  Fale elektromagnetyczne
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
Aplety, symulatory, TIK:
 • Składanie drgań f1 = f2 (flash)
  Składanie drgań f1 = f2 (flash)
  Składanie drgań o tej samej częstotliwości
 • Składanie drgań prostopadłych (flash)
  Składanie drgań prostopadłych (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca krzywe Lissajous, przy składaniu drgań harmonicznych prostopadłych.
 • Drgania tłumione (flash)
  Drgania tłumione (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu drgającym tłumionym.
 • Sprężyna - Prawo Hooke'a (flash)
  Sprężyna - Prawo Hooke'a (flash)
  Symulacja drgań ciała zawieszonego na sprężynie
 • Oscylatory sprzężone (flash)
  Oscylatory sprzężone (flash)
  Symulacja pokazuje zachowanie się wahadeł połączonych sprężyną. Masa jednego z nich może być zmieniana.
 • Oscylatory (flash)
  Oscylatory (flash)
  Przykłady ruchów harmonicznych.
 • Drgania wymuszone (flash)
  Drgania wymuszone (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca drgania wymuszone i zjawisko rezonansu
 • Fala Poprzeczna (flash)
  Fala Poprzeczna (flash)
  Fala poprzeczna, a ruch jednostajny po okręgu i ruch harmoniczny prosty.
 • Ruch po okręgu (flash)
  Ruch po okręgu (flash)
  Ruch po okręgu, a drgania harmoniczne.
 • Oscylatory sprzężone (flash)
  Oscylatory sprzężone (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy drgań w oscylatorach sprzężonych.
 • Tarzan (flash)
  Tarzan (flash)
  Siły działające w wahadle matematycznym. Tarzan reprezentowany jest przez niebieską kulę wahającą się na 55 metrowej nieważkiej lianie. Opór powietrza jest pomijalny. Pokazane są działające na niego siły. Siła naprężenia liany T i ciężar FG, oraz ich suma S (jednostką jest ciężar Tarzana).
 • Składanie drgań f1 ≈ f2 (flash)
  Składanie drgań f1 ≈ f2 (flash)
  Składanie drgań o zbliżonej częstotliwości
 • Drgania ciała na sprężynie (html5)
  Drgania ciała na sprężynie (html5)
  Aplikacja HTML5 demonstruje zmiany wychylenia, prędkości, przyspieszenia, siły oraz energii podczas drgań wahadła sprężynowego (przy założeniu braku oporów ruchu). Przycisk "Resetuj" przywraca ciężarek wahadła do jego początkowego położenia. Możesz rozpocząć (Start) lub zatrzymać (Pauza) i kontynuować (Wznów) symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeżeli wybierasz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie spowolniony. Współczynnik sprężystości sprężyny, masa ciężarka oraz amplituda drgań mogą być zmieniane w pewnych granicach. Aby wybrać inną wartość wielkości fizycznej, której zmiany chcesz obserwować, musisz kliknąć odpowiednio na jednym z pięciu przycisków. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Drgania harmoniczne (flash)
  Drgania harmoniczne (flash)
  Animacja pokazuje wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu harmonicznym.
 • Wahadlo matematyczne (flash)
  Wahadlo matematyczne (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w wahadle matematycznym. Regulowana długość wahadła.
Zasoby edukatora:
 • Wahadła
  Wahadła
  Ruch wahadła, przewidywalny, albo i zupełnie chaotyczny... Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Świat drgań
  Świat drgań
  Śpiewające kieliszki i ręczy gramofon, a nawet wiele innych drgań. Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Fale mechaniczne
  Fale mechaniczne
 • Fala podłużna
  Fala podłużna
 • Ruch drgający
  Ruch drgający
 • Ciała stałe
  Ciała stałe
 • Kołyska Newtona (html5)
  Kołyska Newtona (html5)
 • Rozdział 56.
  Rozdział 56.
 • Irydion, część IV
  Irydion, część IV
 • Wahadło matematyczne
  Wahadło matematyczne
 • Drgania harmoniczne
  Drgania harmoniczne
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • Fazor.
  Fazor.
 • Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
  Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
 • Drgania tłumione
  Drgania tłumione