Polecane publikacje:
 • Narodziny Trzeciej Rzeczypospolitej
  Narodziny Trzeciej Rzeczypospolitej
 • Akt III
  Akt III
 • Portrety filozofów
  Portrety filozofów
 • Granice i ciągłość funkcji
  Granice i ciągłość funkcji
 • Aminokwasy i białka
  Aminokwasy i białka
 • Władze RP na uchodźstwie
  Władze RP na uchodźstwie
 • Muzyka w drugiej połowie XX w.
  Muzyka w drugiej połowie XX w.
 • Muzyka w średniowieczu
  Muzyka w średniowieczu
 • Funkcje trygonometryczne
  Funkcje trygonometryczne
 • Człowiekiem być nie dla wszystkich doskonałym
  Człowiekiem być nie dla wszystkich doskonałym
  Często nie zdajemy sobie sprawy, że są wokół nas. Inaczej wyglądają, inaczej się zachowują. Te wszystkie ludzkie odmienności, to właśnie choroba.
 • "Mała stabilizacja" - przełom lat 50' i 60'
 • I Wojna Światowa
  I Wojna Światowa
 • Archeologia
  Archeologia
 • Klęski i kataklizmy
  Klęski i kataklizmy
 • Funkcje
  Funkcje
Zasoby edukatora:
 • PPE3: Własność prywatna
  PPE3: Własność prywatna
  1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Ni mniej ni więcej: jest to cytat z Konstytucji RP. O ważności własności prywatnej, która ma nawet swój zapis w najwyższym akcie prawnym naszego państwa opowiada nasz film.
 • Pieśń XXIII
  Pieśń XXIII
 • Rozdział 4
  Rozdział 4
 • Rozdział V
  Rozdział V
 • Funkcje
  Funkcje
 • Słowianie
  Słowianie
 • Klęski i kataklizmy
  Klęski i kataklizmy
 • Kod genetyczny
  Kod genetyczny
 • Słowotwórstwo
  Słowotwórstwo
 • Dynamika
  Dynamika
 • I Wojna Światowa
  I Wojna Światowa
 • Rozdział 1
  Rozdział 1
 • Rozdziały 25-26
  Rozdziały 25-26
 • Akt 3
  Akt 3
 • Rozdział 22.
  Rozdział 22.