Polecane publikacje:
 • Co 2
  Co 2
  Prezentacja przedstawia ważniejsze przyczyny oraz skutki nadmiernej ilość dwutlenku węgla w atmosferze.
 • Właściwości pierwiastka a budowa atomu
  Właściwości pierwiastka a budowa atomu
  Wykład Pana Krzysztofa Kuśmierczyka z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie o relacjach między właściwościami pierwiastków a budową atomu.
 • Maria Skłodowska - Curie
  Maria Skłodowska - Curie
  Prezentacja o Marii Skłodowskiej Curie
 • Chemia
  Chemia
 • Chemik potrafi
  Chemik potrafi
  Ciekawa chemia,sztuczki chemiczne
 • Słodka trucizna
  Słodka trucizna
  Prezentacja o szkodliwych substancjach w m.in. naszym pożywieniu.
 • Atom i cząsteczka
  Atom i cząsteczka
  Co to jest atom i cząsteczka? Konfiguracja elektronowa, masa atomowa i masowa.
 • Badanie właściwości substancji
  Badanie właściwości substancji
  Substancje proste i mieszaniny substancji.
 • Aplikacje interaktywne
  Aplikacje interaktywne
 • Różnice właściwości pierwiastków
  Różnice właściwości pierwiastków
  Różnice właściwości pierwiastków a ich budowa wewnętrzna.
 • Zachowanie pierwiastków a ilość elektronów na powłoce walencyjnej
  Zachowanie pierwiastków a ilość elektronów na powłoce walencyjnej
  Demonstracja przy pomocy modeli cząstek i układu okresowego pierwiastków.
 • CHEMICZNY OGRÓD
  CHEMICZNY OGRÓD
  Reakcja chemiczna oraz przebieg doświadczenia ukazujący sposób powstawania chemicznych ogrodów.
 • Właściwości fizyczne pierwiastków
  Właściwości fizyczne pierwiastków
  Właściwości fizyczne pierwiastków i ich oznaczenie kolorystyczne na układzie okresowym.
 • Właściwości cząsteczek węgla
  Właściwości cząsteczek węgla
  Odmiany cząsteczek węgla występujące w przyrodzie.
 • Narkotyki - wróg młodzieży
  Narkotyki - wróg młodzieży
  Prezentacja jest na temat narkotyków i uzależnień.
Aplety, symulatory, TIK:
 • Elektroliza wody w roztworze H2SO4 (flash)
  Elektroliza wody w roztworze H2SO4 (flash)
  Kationy wodoru dążą do elektrody ujemnej (katody). Zachodzi redukcja. Na anodzie zachodzi utlenianie wody. Proces redoks zachodzący podczas elektrolizy H2SO4 to elektrolityczny rozkład wody.
 • Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Animacja flash
 • Powstawanie wody (flash)
  Powstawanie wody (flash)
  Zobacz co oznacza zbilansowanie równania chemicznego.Prosta animacja reakcji chemicznej między wodorem i tlenem tworząca wodę. Pokazana jest także koncepcja zrównoważonego równania chemicznego; produkt H2O ma taką samą liczbę atomów co reagenty H2 i O2.
 • Ogniwo Volty (flash)
  Ogniwo Volty (flash)
  Na elektrodzie cynkowej zachodzi utlenianie jej materiału do kationów Zn2+, które przechodzą do roztworu, gdzie przeciwjonami dla nich są aniony siarczanowe SO42-, pochodzące z dysocjacji kwasu siarkowego. Na elektrodzie miedzianej zachodzi reakcja redukcji jonów hydroniowych do gazowego wodoru.
 • Prawo Beera (html5)
  Prawo Beera (html5)
  Im grubsze szkło, im większe stężenie, tym mniej światła, które przechodzi. Stwórz kolorowe roztwory o różnym stężeniu i zbadaj, za pomocą wirtualnego spektrofotometru, ile światła pochłaniają, a ile przepuszczają! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Zmierz masę (html5)
  Zmierz masę (html5)
  Interaktywne ćwiczenie sprawdzające czy uczniowie umieją odczytać wskazania laboratoryjnej wagi szalkowej z dokładnością do 0.1 g. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl).
 • Skala pH - podstawy (html5)
  Skala pH - podstawy (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło, w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy lub obojętny. Zbadaj, jak zmiana objętości roztworu lub rozcieńczanie wodą wpływa na pH. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Szereg napięciowy metali 2 (flash)
  Szereg napięciowy metali 2 (flash)
  Wszystkie metale o ujemnych standardowych potencjałach elektrodowych, to jest znajdujące się w szeregu przed wodorem, wypierają wodór z rozcieńczonych kwasów, których aniony nie wykazują właściwości utleniających, a przy tym rozpuszczają się w nich.
 • Miedziowanie (flash)
  Miedziowanie (flash)
  Zobacz jak elektroliza pozwala tworzyć powłoki miedzi na powierzchni innego metalu. Animacja pokazuje proces galwanicznego nanoszenia miedzi na inny metal. Metal, który ma być pokryty jest umieszczony w roztworze siarczanu miedzi, wraz z kawałkiem miedzi. Oba metale są podłączone do napięcia stałego, miedź do elektrody + (anoda) a drugi metal do elektrody - (katoda).
 • Ogniwo paliwowe (flash)
  Ogniwo paliwowe (flash)
  Ogniwa wodorowo-tlenowe z membraną do wymiany protonów.
 • Skala pH (html5)
  Skala pH (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Komórki w roztworach (flash)
  Komórki w roztworach (flash)
  Animacja pokazuje zachowanie komórek, które rozszerzają się lub kurczą w zależności od stężenia soli otaczającego roztworu. Komórki kurczą się, gdy roztwór jest zbyt słony (odwodnienie) i rozszerzają, gdy nie ma wystarczającej ilości soli (niedobór soli).
 • Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
  Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
  Czym różnią się silne i słabe kwasy. Użyj narzędzi laboratoryjnych na komputerze, aby się dowiedzieć! Zanurz papierek uniwersalny lub sondę w roztworze żeby zmierzyć pH lub umieść w nim elektrody w celu pomiaru przewodności. Następnie zobacz, jak stężenie wpływa na pH. Czy słaby roztwór kwasu ma taki sam odczyn pH jak silny? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Dysocjacja elektrolityczna (flash)
  Dysocjacja elektrolityczna (flash)
  Animacja flash - Dysocjacja elektrolityczna
 • Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków
  Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków
  Układ okresowy z charakterystyką pierwiastków (polska i łacińska nazwa, symbol, liczba atomowa, masa atomowa, stopień utlenienia, elektroujemność według Paulinga, liczba stabilnych izotopów, liczba niestabilnych izotopów, temperatura topnienia, temperatura wrzenia i gęstość).
Zasoby edukatora:
 • Chemia
  Chemia
  Chemiczne oscylacje, kolory, bajery i inne takie... Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Kwasy, zasady, sole
  Kwasy, zasady, sole
 • Doświadczenia
  Doświadczenia
 • Podstawowe prawa chemii
  Podstawowe prawa chemii
 • Chemia analityczna
  Chemia analityczna
 • Przemysł - baza surowcowa
  Przemysł - baza surowcowa
 • Biochemia i biofizyka
  Biochemia i biofizyka
 • Sole
  Sole
 • Wodorotlenki
  Wodorotlenki
 • Fosfor
  Fosfor
 • Wodorotlenek wapnia
  Wodorotlenek wapnia
 • Budowa i właściwości wody
  Budowa i właściwości wody
 • Doktór Piotr
  Doktór Piotr
 • Dysocjacja soli
  Dysocjacja soli
 • Gałęzie przemysłu
  Gałęzie przemysłu