Baza wiedzy

1920

Tablice synchronistyczne 1920

1 - Wydarzenia polityczne 2 - Wydarzenia gospodarcze 3 - Wydarzenia kulturalne
4 - Uwagi, komentarze

wcześniej

1
2
3
4
1920
    11 II - Powołana mocą traktatu wersalskiego Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu przejęła kontrolę na plebiscytowych obszarach Górnego Śląska.
 
    19 II - U boku Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej powstał Polski Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu, kierowany przez Wojciecha Korfantego.
 
    20 II - Pomiędzy Polską i Litwą podpisany został układ graniczny ustalający tzw. Linię Focha.
 
    21 IV - Rząd polski podpisał umowę sojuszniczą z Semenem Petlurą
 
    25 IV - Rozpoczęła się ofensywa armii polskiej, której głównym celem był atak na Kijów. Miasto zdobyto po dwóch tygodniach walk, 7 V. Nazajutrz odbyła się tam defilada wojsk polskich i ukraińskich.
 
    26 V - Wojska radzieckie zgrupowane na Ukrainie rozpoczęły wielką kontrofensywę, która rychło zmusiła do odwrotu armię polską i ukraińską i spowodowała wdarcie się sił bolszewickich na obszary polskie. Już 7 VI Rosjanie zajęli Żytomierz i Berdyczów, 7 VII przeszli Berezynę, a 14 VII weszli do Wilna. 28 VII padł Białystok, 1 VIII Brześć Litewski, 3 VIII
Dodaj do swoich materiałów