A A A

Wyniki 1 cz. konkursu

by_mzacha_sxchuZ pewnym opóźnieniem ogłaszamy wyniki konkursu, który towarzyszył pierwszemu etapowi testowania aplikacji MAPPTIPE jako narzędzia wspierającego procesy dydaktyczne.
Opóźnienie było głównie związane z okresem wakacyjnym, a co za tym idzie z licznymi wyjazdami naszych Edukatorów, którzy w różnych okresach dokonywali regulaminowych ocen prezentacji uczniowskich.

Ocena została przeprowadzona dwustopniowo i anonimowo: pierwsza grupa ekspertów nie wiedziała, czyje prezentacje ocenia. Druga grupa, grupa Edukatorów i jednocześnie moderatorów, wiedziała więcej jedynie o prezentacjach swoich i swoich uczniów, ale tych nie oceniali.

A oto tekst protokołu:

Warszawa, dnia 13.08.2012

 

PROTOKÓŁ Z OCENY KONKURSU ZORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ NAUKA I WIEDZA W RAMACH ETAPU TESTOWANIA PRODUKTU FINALNEGO - MAPPTIPE

 

Dnia 06.08.2012 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację stworzoną przez uczestników projektu MAPPTIPE. Wewnętrzny zespół ekspertów, złożony z 10 niezależnych osób, spośród 283 prezentacji spełniających kryteria, wybrał 40 najciekawszych, które w następnym etapie zostały wysłane do oceny do wszystkich zarejestrowanych formalnie Edukatorów, tj. nauczycieli zaangażowanych do testowania narzędzia. W odpowiedzi wpłynęło 16 arkuszy z punktacjami przyznanymi każdej z prezentacji. Na tej podstawie wyłoniono 3 laureatów w kategorii indywidualnej oraz 2 grupy uczniów w kategorii zespołowej:

 

1 miejsce w kategorii prezentacji indywidualnej

Nagrodę w postaci iPada otrzymuje Paulina Kołodziejczyk z Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

2 miejsce w kategorii prezentacji indywidualnej

Nagrodę w postaci notebook’a otrzymuje Łukasz Raczkowski z Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w Augustowie

3 miejsce w kategorii prezentacji indywidualnej

Nagrodę w postaci netbook’a otrzymuje Justyna Wierzbowska z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łodzi


 

1 miejsce w kategorii prezentacji zespołowej

Nagrodę w postaci zestawu nagród rzeczowych o wartości ok. 3000 zł otrzymują Klaudia i Weronika Szmigiel z Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

2 miejsce w kategorii prezentacji zespołowej

Nagrodę w postaci zestawu nagród rzeczowych o wartości ok. 2000 zł otrzymują Alicja Kotwica, Natalia Oleś i Natalia Zmarlak z Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej

3 miejsce w kategorii prezentacji zespołowej – nie przyznanoPonadto, zgodnie z Regulaminem, Komisja przyznała indywidualne nagrody dla najaktywniejszych nauczycieli, czyli naszych Edukatorów i moderatorów. Otrzymują je:

  1. Alina Dąbrowska - iPad
  2. Krzysztof Dzierbicki - notebook
  3. Magdalena Pęska - netbook

 
Nagrody zostaną wysłane w porozumieniu z Laureatami we wrześniu 2012 r.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, który rozpocznie się wraz z fazą drugiego etapu testowania. Oprócz laureatów zapraszamy także wszystkich nauczycieli i uczniów, którzy chcieliby używać edytora MAPPTIPE do tworzenia i publikowania swoich e-materiałów edukacyjnych. Szczegóły pojawią się na naszych stronach jeszcze we wrześniu.

Skan protokołu w pliku PDF


test

Wpisz swój adres e-mail:
Jeśli mail z linkiem aktywacyjnym nie dotrze w ciągu 24 godzin, prosimy o poinformowanie nas o tym na adres mapptipe@edukator.pl.