Edukator
Edukator
 
Edukator
Edukator
Edukator
Mapptipe
Mapptipe
Mapptipe
Edukator
Zaloguj się poprzez Facebook
Zaloguj się poprzez Google
Zarejestruj się
Najnowocześniejszy polski portal edukacyjny.
OTWARTY dla wszystkich.
Szukaj...
wyszukiwanie zaawansowane

Strefy oświetlenia Ziemi


Skutki ruchu obiegowego Ziemi


 • różnice w długości trwania dnia i nocy
 • zmiany astronomicznych pór roku
 • strefy oświetlenia Ziemi - nierównomierne oświetlenie Ziemi w ciągu roku
 • rachuba lat - kalendarz

Zwrotniki i koła podbiegunowe wyznaczają na Ziemi 5 stref o charakterystycznych zmianach warunków oświetlenia w ciągu roku.

Strefa międzyzwrotnikowa (gorąca)


 • położona między Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca
 • szerokość geograficzna 23°27'N - 23°27'S
 • tylko w tej strefie Słońce góruje w zenicie dwa razy, na zwrotnikach jeden raz - 22 czerwca na Zwrotniku Raka i 22 grudnia na Zwrotniku Koziorożca
 • najmniejszy kąt padania promieni słonecznych w momencie górowania wynosi od 66°33' na równiku do 43°06' na zwrotnikach
 • niewielkie różnice w trwaniu dnia i nocy, tylko na równiku przez cały rok dzień jest równy nocy
 • na zwrotnikach różnice zwiększają się do 2h.

Strefa umiarkowanych szerokości geograficznych

 1. północna - 23°27' - 66°33'N
 2. południowa - 23°27' - 66°33'S
 • usytuowana między zwrotnikami a kołami podbiegunowymi
 • największy kąta padania promieni słonecznych w momencie górowania wynosi od 90* na zwrotnikach do 46°54' na kołach podbiegunowych
 • w miarę wzrostu szerokości geograficznej wzrasta różnica w trwaniu dnia i nocy, lecz zawsze zachowany jest dobowy rytm oświetlenia.
 • wyraźnie zaznaczone pory roku

Strefa podbiegunowa (zimna)


 1. północna (polarna arktyczna) - 66°33' - 90°N
 2. południowa (antarktyczna) - 66°33' - 90°S
 • usytuowane są między kołami podbiegunowymi a biegunami
 • maksymalna wysokość Słońca wynosi od 46°54' na kołach podbiegunowych do 23°27'na biegunach
 • tylko tu dzień i noc mogą trwać dłużej niż dobę (brak dobowego rytmu zmian oświetlenia).
 • czas trwania dni i nocy polarnych wzrasta ku biegunom. Na biegunie północnym dzień trwa od 21 III do 23 IX, a noc od 23 IX do 21 III, a na biegunie południowym odwrotnie.