Edukator
Edukator
 
Edukator
Edukator
Edukator
Mapptipe
Mapptipe
Mapptipe
Edukator
Zaloguj się poprzez Facebook
Zaloguj się poprzez Google
Zarejestruj się
Najnowocześniejszy polski portal edukacyjny.
OTWARTY dla wszystkich.
Szukaj...
wyszukiwanie zaawansowane

Stopa metryczna


      W poezji greckiej powtarzająca się regularnie w utworze wierszowanym cząstka rytmiczna złożona z sylab krótkich i długich w odpowiednim układzie.
      Język polski nie rozróżnia sylab długich i krótkich, a czynnikiem kształtującym stopy metryczne jest akcent.
      W polskim wierszu sylabotonicznym stopa metryczna to powtarzająca się cząstka rytmiczna złożona z sylab nieakcentowanych (sylaby nieakcentowanej) i sylaby akcentowanej w odpowiednim układzie.
W polskim sylabotonizmie występują:
  • stopy dwusylabowe: trochej i jamb,
  • stopy trzysylabowe: amfibrach, anapest, daktyl,
  • stopa czterosylabowa: peon III
      Obecność stóp metrycznych charakteryzuje jeden z polskich systemów wersyfikacyjnych: sylabotonizm.

Baza wiedzy