Edukator
Edukator
 
Edukator
Edukator
Edukator
Mapptipe
Mapptipe
Mapptipe
Edukator
Zaloguj się poprzez Facebook
Zaloguj się poprzez Google
Zarejestruj się
Najnowocześniejszy polski portal edukacyjny.
OTWARTY dla wszystkich.
Szukaj...
wyszukiwanie zaawansowane

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA (NASK) jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem badań naukowych prowadzonych w NASK jest opracowywanie rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych. NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także rejestr narodowej domeny .PL.


Instytut prowadzi również działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa Internetu – reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo Sieci. Zajmuje się tym Zespół CERT Polska, natomiast Zespół Dyżurnet.pl przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie.


Akademia NASK jest działem NASK, który odpowiada za tworzenie oraz prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz popularyzatorskiej. Do głównych zadań Akademii należy tworzenie programów oraz realizacja  szkoleń i kursów bazujących na wiedzy eksperckiej pracowników instytutu, jak również działania non-profit w zakresie edukacji i popularyzacji idei bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. Akademia NASK realizuje wiele projektów non-profit o charakterze edukacyjnym skierowanych zarówno do najmłodszych użytkowników Internetu jak i do nauczycieli i rodziców, a także do seniorów.

FUNDACJA NAUKA I WIEDZA działa na rynku edukacyjnym od ponad 12 lat. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego i od wielu lat działa aktywnie na rzecz edukacji w Polsce.


Do najważniejszych działań od lat zaliczyć można budowę, rozwijanie i prowadzenie jednego z największych portali edukacyjnych – Edukator.pl. Na stronach Edukatora Fundacja prowadzi akcje, konkursy i innego typu działania edukacyjne, które pozwoliły przez lata na zbudowanie wokół serwisu społeczności nauczycieli i uczniów, którzy biorą aktywny udział w projektach i konkursach.


Fundacja tworzyła programy edukacyjne wspólnie z takimi instytucjami, jak: Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Finansów, Giełda Papierów Wartościowych, Orange, Telekomunikacja Polska, dziennik „Rzeczpospolita” i wiele innych. W 2011 roku Fundacja otrzymała z funduszy europejskich dofinansowanie 4-letniego innowacyjnego projektu zgłoszonego w konkursie MEN.