Edukator
Edukator
 
Edukator
Edukator
Edukator
Mapptipe
Mapptipe
Mapptipe
Edukator
Zaloguj się poprzez Facebook
Zaloguj się poprzez Google
Zarejestruj się
Najnowocześniejszy polski portal edukacyjny.
OTWARTY dla wszystkich.
Szukaj...
wyszukiwanie zaawansowane

Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. Jest skierowany do całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, pedagogów, dyrektorów szkół.

OIE KURSOR dotyczy zagadnień związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z nowych technologii.

Większość materiałów zainteresuje każdego członka społeczności szkolnej - są prezentacje adresowane do nauczycieli i rodziców, są filmy, przeznaczone dla dzieci i młodzieży, są szkolenia dla rad pedagogicznych (przy niektórych prezentacjach jednak zaznaczamy, że odbiorcami są dorośli).

OIE KURSOR to też wsparcie dydaktyczne – szkoły otrzymują cykl szkoleń wraz z materiałami metodycznymi.

OIE KURSOR podnosi świadomość na temat zagrożeń, jakie niosą z sobą nowoczesne technologie; zwiększa wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystywania w dydaktyce i w praktyce szkolnej nowoczesnych technologii, multimediów i edutainment; pomaga rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów w zakresie bezpiecznego i efektywnego posługiwania się nowymi technologiami; sprzyja integracji środowiska edukacyjnego, ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów i wymianę pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji, wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Placówki oświatowe biorące udział w OIE KURSOR otrzymują certyfikat "WIEMY JAK! Nowe technologie w szkole".


ZADANIA PROJEKTOWE:

1. Szkolenie dla rad pedagogicznych (materiały na stronie).

2. Prezentacja projektu rodzicom (materiały na stronie; jeśli czas nie pozwala na zaprezentowanie całego szkolenia, wystarczy rodziców zapoznać z OIE Kursor i podać link do prezentacji).

3. Przygotowanie z klasą notatki o OIE kursor na szkolną stronę internetową.

4. Lekcja z wykorzystaniem materiałów OIE Kursor.

5. Wypełnienie przez Szkolnego Koordynatora Projektu i pedagogów biorących udział ankiety ewaluacyjnej.

Szkolenia można przeprowadzić, korzystając z gotowych prezentacji i szkoleń OIE Kursor, można też stworzyć własne szkolenie, wykorzystując fragmenty materiałów OIE Kursor. Każdy pomysł na lekcję, szkolenie można zgłosić do KONKURSU.