Polecane publikacje:
 • Archimedes
  Archimedes
  Życie (na tle epoki), odkrycia naukowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa nazwanego od jego imienia.
 • Akt III
  Akt III
 • Monachomachia
  Monachomachia
 • Przysłowia
  Przysłowia
 • Fraszki
  Fraszki
 • Kobieta
  Kobieta
 • Akt I
  Akt I
 • Akt III
  Akt III
 • Agresja
  Agresja
  Co to jest agresja? Formy agresji. Teorie agresji. Źródła agresji. Przykłady agresji. Sposoby na rozładowanie agresji.
 • Pieśni
  Pieśni
 • Akt IV
  Akt IV
 • Odprawa posłów greckich
  Odprawa posłów greckich
 • Pozytywizm
  Pozytywizm
 • Wybór wierszy
  Wybór wierszy
 • Wybór wierszy
  Wybór wierszy
Aplety, symulatory, TIK:
 • Siła wypadkowa2 (flash)
  Siła wypadkowa2 (flash)
  Wypadkowa dwóch sił, o tych samych zwrotach, działających na bryłę sztywną.
 • Siła dośrodkowa (html5)
  Siła dośrodkowa (html5)
  To ćwiczenie ma na celu zbadanie zależności między siłą, masą i promieniem okręgu, po którym porusza się obiekt, a prędkością potrzebną do utrzymania ciała w tym ruchu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Siła grawitacyjna - ćwiczenie (html5)
  Siła grawitacyjna - ćwiczenie (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć wartość siły grawitacji pomiędzy dwoma kulistymi obiektami na podstawie ich rozmiaru, gęstości i odległości pomiędzy środkami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Siła wypadkowa (html5)
  Siła wypadkowa (html5)
  Obliczanie wypadkowej trzech sił skierowanych pod losowymi kątami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Siła wyporu (flash)
  Siła wyporu (flash)
  Kiedy obiekty pływają a kiedy toną? Dowiedz się, jak wpływa wyporność na masę bloków. Strzałki pokażą Ci kierunek i wartość sił. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Siła i energia potencjalna (html5)
  Siła i energia potencjalna (html5)
  W symulacji można badać siłę i energię potencjalną związaną z oddziaływaniem dwóch naładowanych cząstek w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia wartość siły działającej na ruchomy ładunek po prawej i jego energię potencjalną. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Siła wyporu w cieczach (html5)
  Siła wyporu w cieczach (html5)
  Aplikacja HTML5 pokazuje prosty eksperyment dotyczący wyporu w cieczach. Ciało zawieszone na wadze sprężynowej (siłomierzu) jest zanurzane w cieczy (przez przesuwanie myszką). W miarę zanurzania wartość siły wskazywanej przez siłomierz maleje (siłomierz pokazuje różnicę wartości siły ciężaru i wyporu). Możesz zmieniać następujące parametry symulacji (w pewnych granicach): pole podstawy ciała, wysokość ciała, gęstość ciała i gęstość cieczy, wpisując dane w odpowiednie pola tekstowe. Zmiany zaakceptuj klawiszem "Enter". Program uaktualni wtedy ciężar ciała i siłę mierzoną przez siłomierz. Przyjęto, że przyspieszenie ziemskie ma wartość g = 9,81 m/s2. Zwróć uwagę, że w trakcie wprowadzania ciała do cieczy zmienia się wartość siły, wskazywanej przez siłomierz, a także informacje o zanurzeniu ciała, wypartej objętości cieczy, wartości siły wyporu i wartości siły mierzonej przez siłomierz. UWAGA: Gdy w lewym górnym rogu pojawią się słowa "Przekroczony zakres pomiarowy!", musisz zmienić zakres siłomierza. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Siła sprężystości (html5)
  Siła sprężystości (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowany tak, aby uczniowie mogli przeanalizować zależność między siłą przyłożoną do sprężyny, a jej długością. Uczniowie mogą testować 7 różnych sprężyn. Za każdym razem po kliknięciu na Start, na sprężynę zadziała nowa siła, o losowo dobieranej wartości maksymalnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Siła Lorentza (flash)
  Siła Lorentza (flash)
  Na elektron wpadający prostopadle do pola magnetycznego działa siła Lorentza. Kirunek siły jest prostopadły do kierunku prędkości i indukcji magnetycznej. Powoduje ona zakrzywienie toru ładunku – stanowi siłę dośrodkową.
 • Siła elektrodynamiczna (flash)
  Siła elektrodynamiczna (flash)
  Na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna. Kierunek i zwrot siły możemy określić np. na podstawie reguły lewej dłoni FBI (kciuk, wskazujący, środkowy).
 • Siła wypadkowa 1D (html5)
  Siła wypadkowa 1D (html5)
  Gra ma na celu pomoc uczniom opanować umiejętność składania sił równoległych. Uczniowie będą mieli minutę, aby podać jak najwięcej sił wypadkowych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Siła wypadkowa 2D (html5)
  Siła wypadkowa 2D (html5)
  Gra ma na celu pomoc uczniom opanować umiejętność składania sił. Uczniowie będą mieli 3 minuty, aby podać jak najwięcej sił wypadkowych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Siła wyporu (html5)
  Siła wyporu (html5)
  Symulacja została zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli przeanalizować wielkości, które wpływają na siłę wyporu. Można zmieniać masę ciała, jego objętość, rodzaj cieczy i planetę. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
 • Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)
  Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)
  Po lewej stronie znajduje się reprezentacja powierzchni 4 m x 4 m przestrzeni, w której jest jednorodne pole, o liniach sił skierowanych w dół. Jeśli wybierzesz kulkę, to pole jest polem grawitacyjnym. Jeśli wybierzesz ładunek, to pole jest polem elektrycznym. Po prawej stronie znajduje się wykres. Na wykresie można wykreślić jedną z sześciu różnych wielkości na osi pionowej, w zależności od x albo y na osi poziomej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Siła wypadkowa1 (flash)
  Siła wypadkowa1 (flash)
  Wypadkowa dwóch sił, które nie są równoległe, działających na bryłę sztywną.
Zasoby edukatora:
 • Siła elektrodynamiczna
  Siła elektrodynamiczna
  Co to tak naprawdę jest magnes? Jak zrobić magnes z czegoś, co nim nie jest? I jak przyciągnąć magnesem materiał nie wykazujący magnetycznych właściwości? Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Siła nośna
  Siła nośna
  Dlaczego samolot lata, piłkarz oszukuje bramkarza strzelając do bramki, a wiatr napędza żaglówkę? Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych
 • Rozdział 25.
  Rozdział 25.
 • Pieśń IV
  Pieśń IV
 • Pieśń XV
  Pieśń XV
 • Pieśń druga
  Pieśń druga
 • Fizyka atomu i jądra atomowego
  Fizyka atomu i jądra atomowego
 • Rozdział 21.
  Rozdział 21.
 • Akt 3
  Akt 3
 • Akt III
  Akt III
 • Kazanie czwarte
  Kazanie czwarte
 • Irydion, część III
  Irydion, część III
 • Tristan i Izolda cz. V
  Tristan i Izolda cz. V
 • Księga I
  Księga I