Polecane publikacje:
 • św. Bonawentura
  św. Bonawentura
 • Karuzela (html5)
  Karuzela (html5)
 • Zasady Dynamiki Newtona
  Zasady Dynamiki Newtona
  Przedstawiam trzy zasady dynamiki Newtona leżące u podstaw mechaniki klasycznej
 • Przyspieszenie ziemskie
  Przyspieszenie ziemskie
 • Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
  Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
 • Ruch pocisku (html5)
  Ruch pocisku (html5)
 • Pole grawitacyjne
  Pole grawitacyjne
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Równia pochyła (html5)
  Równia pochyła (html5)
 • Rozdział 63.
  Rozdział 63.
 • Przyspieszenie dośrodkowe
  Przyspieszenie dośrodkowe
 • Rozdział 12.
  Rozdział 12.
 • Przyspieszenie
  Przyspieszenie
 • Stałe przyspieszenie
  Stałe przyspieszenie
 • Stałe przyspieszenie
  Stałe przyspieszenie
Aplety, symulatory, TIK:
 • Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między parametrami ruchu, a wykresami zależności położenia i prędkośći ciała od czasu Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Super winda (flash)
  Super winda (flash)
  Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
 • Przyspieszenie na równi (poziom1) (html5)
  Przyspieszenie na równi (poziom1) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia przedmiotu zsuwającego się po równi pochyłej. Pominięto tarcie. Masa ciała i kąt nachylenia równi są generowane losowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Przyspieszenie samochodu (html5)
  Przyspieszenie samochodu (html5)
  Upewnij się, że pamiętasz, jak skorzystać z równania ruchu samochodu, który jest przyspieszany. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Wykres v(t), a droga (flash)
  Wykres v(t), a droga (flash)
  Prędkość i droga w ruchu jednostajnie zmiennym.Pole powierzchni pod wykresem zależności v od t przedstawia drogę.
 • Równanie ruchu2 (flash)
  Równanie ruchu2 (flash)
  Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną, poruszających się po poziomym podłożu, bez tarcia.
 • Przyspieszenie (flash)
  Przyspieszenie (flash)
  Przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym.
 • Przyspieszenie ziemskie (flash)
  Przyspieszenie ziemskie (flash)
  Przyspieszenie ziemskie, z uwzględznieniem siły grawitacyjnej (przyciągania Ziemi) i siły odśrodkowej bezwładności związanej z ruchem obrotowym Ziemi (w zależności od szerokości geograficznej).
 • Przemieszczenie (flash)
  Przemieszczenie (flash)
  Zmiana położenia (przemieszczenie) to wektor łączący położenie początkowe z położeniem końcowym.
 • Przyspieszenie (flash)
  Przyspieszenie (flash)
  Czerwone strzałki pokazują przyspieszenie (zmiany prędkości w ciągu jednej sekundy). Żółta strzałka pokazuje prędkość w danym momencie czasu.
 • Przyspieszenie dośrodkowe (flash)
  Przyspieszenie dośrodkowe (flash)
  Animacja wyjaśnia pojawienie się przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu.
 • v(t) w ruchu przyspieszonym2 (flash)
  v(t) w ruchu przyspieszonym2 (flash)
  Animacja wyjaśniająca wzory na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym na podstawie wykresu v(t).
 • Położenie, prędkość i przyspieszenie (flash)
  Położenie, prędkość i przyspieszenie (flash)
  Interaktywne wykresy pozwalają zrozumieć związek między położeniem, prędkością i przyspieszeniem poruszającego się obiektu.
 • Zastrzel małpę (flash)
  Zastrzel małpę (flash)
  Symulacja klasycznego przykładu "Traf małpę" obrazującego jedną z własności rzutu ukośnego i spadku swobodnego
 • Stałe przyspieszenie (flash)
  Stałe przyspieszenie (flash)
  Opis kinematyczny ruchu prostoliniowego ze stałym przyspieszeniem. Zawiera wizualnie zintegrowane wykresy przyspieszenia, prędkości i położenia.
Zasoby edukatora:
 • Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
  Ciężarek na bloczku z diagramami słupkowymi energii (html5)
 • Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
 • Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
  Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
 • Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
  Ruch ze stałym przyspieszeniem (html5)
 • Położenie, prędkość i przyspieszenie
  Położenie, prędkość i przyspieszenie
 • Spadkownica Atwooda 1 (html5)
  Spadkownica Atwooda 1 (html5)
 • Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5)
  Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5)
 • Badanie II zasady dynamiki
  Badanie II zasady dynamiki
 • Równia pochyła (html5)
  Równia pochyła (html5)
 • Przyspieszenie dośrodkowe
  Przyspieszenie dośrodkowe
 • Spadkownica Atwooda (html5)
  Spadkownica Atwooda (html5)
 • Ruch prostoliniowy (html5)
  Ruch prostoliniowy (html5)
 • Ruch pocisku (html5)
  Ruch pocisku (html5)
 • Przyspieszenie dośrodkowe
  Przyspieszenie dośrodkowe
 • Przyspieszenie w ruchu harmonicznym
  Przyspieszenie w ruchu harmonicznym