Polecane publikacje:
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • Księgi pielgrzymstwa polskiego
  Księgi pielgrzymstwa polskiego
 • Podstawowe pojęcia dynamiki
  Podstawowe pojęcia dynamiki
 • Ruch prostoliniowy
  Ruch prostoliniowy
 • Ruch dwuwymiarowy
  Ruch dwuwymiarowy
 • Wyznaczanie prędkości dźwięku
  Wyznaczanie prędkości dźwięku
  Wyznaczanie prędkości dźwięku przy pomocy linijki, butelki i stroika do gitary, Michał Urbański
 • Zderzenia
  Zderzenia
 • Odtwarzanie i podział dziejów Ziemi
  Odtwarzanie i podział dziejów Ziemi
 • Siły bezwładności
  Siły bezwładności
 • Ruch jednostajnie zmienny
  Ruch jednostajnie zmienny
 • Pochodna funkcji
  Pochodna funkcji
 • Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
 • Pogoda i klimat
  Pogoda i klimat
 • Pole grawitacyjne
  Pole grawitacyjne
 • Ruch drgający harmoniczny
  Ruch drgający harmoniczny
Aplety, symulatory, TIK:
 • Prędkość dźwięku (html5)
  Prędkość dźwięku (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie zbadanie zależności między odległością od wybuchu i czasem potrzebnym do tego, żeby dźwięk eksplozji dotarł do obserwatora. Temperatura powietrza może być zmieniana poprzez zmianę położenia eksperymentu. Można sporządzić wykresy czasu w zależności od odległości dla każdego z dostępnych ośrodków. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Szybkość kontra prędkość (flash)
  Szybkość kontra prędkość (flash)
  Wyjaśnia różnicę między wartością prędkości średniej i średnią wartością prędkości czyli średnią szybkością.
 • Różnica prędkości lądowania (html5)
  Różnica prędkości lądowania (html5)
  Uczniowie muszą przewidzieć różnicę w prędkości lądowania dwóch kulek. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 2 (html5)
  Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 2 (html5)
  Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Wyznaczanie prędkości na podstawie wykonanej pracy (html5)
  Wyznaczanie prędkości na podstawie wykonanej pracy (html5)
  Obliczanie prędkości krążka hokejowego na podstawie wykresu siły oddziaływania pomiędzy kijem i krążkiem w funkcji przebytej drogi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości prędkości początkowej i kąta jaki tworzy z poziomem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 1 (html5)
  Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości 1 (html5)
  Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Wszystkie prędkości są stałe Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Prędkość chwilowa na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
  Prędkość chwilowa na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
  Sprawdź, czy potrafisz uzyskać chwilową prędkość obiektu na podstawie wykresu jego położenia w zależności od czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości (html5)
  Zmiana położenia na podstawie wykresu prędkości (html5)
  Znajdowanie zmiany położenia ciała na podstawie wykresu zależności jego prędkości od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Prędkość dźwięku (flash)
  Prędkość dźwięku (flash)
  Prosta animacja fali dźwiękowej powstającej przy uderzeniu pioruna.
 • Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ideę wyznaczania prędkości dźwięku w powietrzu metodą rezonansu akustycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Prędkość względna (flash)
  Prędkość względna (flash)
  Przemieszczenie i prędkość z punktu widzenia obserwatora spoczywającego i poruszającego się.
 • Prędkość fali (flash)
  Prędkość fali (flash)
  Animacja wyjaśnia związek między prędkością rozchodzenia się fali v, częstotliwością drgań f oraz długością fali λ.
 • Wykresy ruchu - stała prędkość (html5)
  Wykresy ruchu - stała prędkość (html5)
  Uczniowie mają za zadanie znalezienie prędkości ciała, na podstawie otrzymanego wykresu zależności położenia od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Położenie, prędkość i przyspieszenie (flash)
  Położenie, prędkość i przyspieszenie (flash)
  Interaktywne wykresy pozwalają zrozumieć związek między położeniem, prędkością i przyspieszeniem poruszającego się obiektu.
Zasoby edukatora:
 • Siły bezwładności
  Siły bezwładności
 • Wojna powietrzna
  Wojna powietrzna
 • Optyka geometryczna
  Optyka geometryczna
 • Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
  Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Rzuty
  Rzuty
 • Budowa Ziemi
  Budowa Ziemi
 • Rozdział 6.
  Rozdział 6.
 • Łódka w rzece
  Łódka w rzece
 • Ruch obrotowy Ziemi
  Ruch obrotowy Ziemi
 • O zbudowaniu przez boga świata i człowieka
  O zbudowaniu przez boga świata i człowieka
 • Dachowanie
  Dachowanie
 • Podłużna fala stojąca (html5)
  Podłużna fala stojąca (html5)
 • Rzut ukośny
  Rzut ukośny
 • Fale mechaniczne
  Fale mechaniczne