Polecane publikacje:
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Sklepy cynamonowe
  Sklepy cynamonowe
 • Requiem Aeternam...
  Requiem Aeternam...
 • Barok
  Barok
 • Kierat - silnik bez prądu
  Kierat - silnik bez prądu
  Prezentacja pokazująca jak radzono sobie z napędem urządzeń, gdy nie było prądu
 • Oświecenie
  Oświecenie
 • Przepływ prądu, prosty obwód elektryczny
  Przepływ prądu, prosty obwód elektryczny
  O podstawach prądu elektrycznego, zjawiskach związanych z jego przepływem, prostymi obwodami elektrycznymi i nie tylko.
 • Doktór Piotr
  Doktór Piotr
 • Średniowiecze
  Średniowiecze
 • Pieśń piąta
  Pieśń piąta
 • Józef Czechowicz
  Józef Czechowicz
 • Sztuka baroku
  Sztuka baroku
 • Sygnały porozumiewawcze zwierząt
  Sygnały porozumiewawcze zwierząt
 • Pochodna funkcji
  Pochodna funkcji
 • Dualizm korpuskularno-falowy
  Dualizm korpuskularno-falowy
Aplety, symulatory, TIK:
 • Kierunek prądu elektrycznego (flash)
  Kierunek prądu elektrycznego (flash)
  Prąd płynie w prawo, choć elektrony przesuwają się w lewo.
 • Łączenie żarówek (flash)
  Łączenie żarówek (flash)
  Zobacz jak zmienia się jasność żarówek w zależności od tego, czy są one podłączone do zasilania szeregowo czy równolegle. Obiekt obrazuje prawo Ohma pokazując związek między napięciem i natężeniem prądu. Można zauważyć różnice w natężeniu prądu i jasności świecenia żarówek, w zależności od tego czy połączone są szeregowo lub równolegle, jak również w zależności od położenia przełączników w obwodzie.
 • Prądnica (flash)
  Prądnica (flash)
  Przy obrocie cewki zmienia się pole powierzchni czynnej obwodu i w efekcie zmienia się strumień pola magnetycznego. Zmiany strumienia pola magnetycznego powodują powstanie siły elektromotorycznej indukcji.
 • Oceń natężenia prądów (html5)
  Oceń natężenia prądów (html5)
  W symulacji trzy długie, prostoliniowe, równoległe przewodniki przechodzą przez wierzchołki trójkąta równobocznego. Kolor czerwony oznacza prąd płynący na zewnątrz ekranu, a niebieski w głąb ekranu. Widzimy sytuację w płaszczyźnie prostopadłej do przewodników. Strzałka na każdym z przewodów oznacza siłę wypadkową oddziaływań magnetycznych ze strony dwóch pozostałych. Twoim celem jest uporządkowanie przewodników na podstawie wielkości płynących w nich prądów - po ustaleniu kolejności, trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie należy wybrać nowy zestaw prądów i spróbować ponownie. Sprawdź, czy jesteś w stanie udzielić 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
 • Analogia: ładunki-woda (flash)
  Analogia: ładunki-woda (flash)
  Porównanie obwodu prądu stałego do przepływu wody. Prosty obwód prądu ma źródło napięcia stałego powodujące świecenie żarówki. Obok mamy układ hydrauliczny, w którym woda napędza turbinę. Pokazana jest analogia między tymi dwoma systemami.
 • Pole magnetyczne od 2 przewodników z prądem
  Pole magnetyczne od 2 przewodników z prądem
  Symulacja pokazuje pole magnetyczne utworzone przez prąd elektryczny płynący w 2 prostoliniowych przewodnikach, w płaszczyźnie prostopadłej do nich (z opcją pola zewnętrznego). Użytkownik może kliknąć w dowolnej części płaszczyzny, aby wykreślić linie pola magnetycznego. © 2016, Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
 • Obwód prądu stałego 2 (flash)
  Obwód prądu stałego 2 (flash)
  Badanie wpływu zmian oporu na napięcie i natężenie prądu w poszczególnych gałęziach obwodu. Przeciągając czerwone suwaki zmieniamy opory w granicach 1-100 Ω . Napięcie wejściowe zmieniamy w granicach 1-10V przeciągając suwak czarny.
 • RL w obwodzie prądu przemiennego (html5)
  RL w obwodzie prądu przemiennego (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc uczniom zrozumieć różnicę między obwodami zasilanymi przez źródła prądu stałego i przemiennego. Symulacja pokazuje, że proste zmiany w częstotliwości prowadzą do zmian w różnicy potencjałów na poszczególnych elementach obwodu RL. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem (html5)
  Wirtualne laboratorium, w którym uczniowie mogą analizować kierunek linii sił pola magnetycznego w zależności od kierunku prądu w przewodniku prostoliniowym. Za pomocą sondy, mogą analizować wielkość pola magnetycznego (indukcja magnetyczna) w różnych odległościach od przewodnika. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Zobacz jak jasność żarówek zmienia się w zależności od tego, jak są one podłączone. Aplet pokazuje związek między natężeniem i napięciem w wielu różnych sytuacjach. Klikając na żarówki możemy również zobaczyć wydzielaną na nich moc, która decyduje o ich jasności.
 • Natężenie prądu w przewodniku prostoliniowym (html5)
  Natężenie prądu w przewodniku prostoliniowym (html5)
  W zadaniu należy określić opór przewodnika na podstawie materiału, z jakiego wykonano przewód, oraz jego wymiarów. Trzeba będzie także podać natężenie prądu płynącego w przewodzie wiedząc, że jest on podłączony do baterii o danym napięciu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
 • Układ drgający RLC (html5)
  Układ drgający RLC (html5)
  Symulacja HTML5 elektromagnetycznego obwodu drgającego, składającego się z kondensatora (w środku) i cewki indukcyjnej (po prawej stronie). Po naciśnięciu przycisku "Resetuj", kondensator zostanie naładowany - górna okładka dodatnio i dolna ujemnie. Kliknięcie przycisku "Start", przestawia przełącznik i rozpoczynają się drgania. Ten sam przycisk umożliwia zatrzymanie i wznowienie symulacji. Animacja będzie 10 lub 100 razy wolniejsza niż rzeczywiste oscylacje, w zależności od wybranego przycisku. Można zmieniać pojemność (od 100 uF do 1000 uF), indukcyjność (od 1 H 10 H), opór (od 0 Ω do 1000 Ohm) i napięcie baterii, wpisując odpowiednie wartości do pól tekstowych. Pole elektryczne kondensatora (czerwone) i pole magnetyczne cewki indukcyjnej (niebieskie) są pokazane za pomocą linii sił na schemacie. Gęstość tych linii sił wskazuje wielkość natężenia odpowiedniego pola. Ponadto widać znaki ładunków na okładkach kondensatora i strzałki wskazujące kierunek (umowny) prądu. Po lewej na dole cyfrowy zegar wskazuje czas od rozpoczęcia oscylacji; za jego pomocą można odczytać okres oscylacji. W zależności od wybranego przycisku w dolnej części panelu sterującego, w prawej dolnej części zostanie pokazany jeden z dwóch wykresów: 1. Wykres pokazujący napięcie U (niebieski) i natężenie prądu I (czerwony) w zależności od czasu. 2. Wykres słupkowy, który opisuje przemiany energii. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Prąd indukcyjny (html5)
  Prąd indukcyjny (html5)
  W tym wirtualnym środowisku laboratoryjnym można przyjrzeć się z czynnikom wpływającym na wielkość prądu indukowanego w prostokątnym obwodzie, w którym jeden bok - metalowy pręt - jest przemieszczany w polu magnetycznym, ze stałą prędkością. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Włącznik światła (flash)
  Włącznik światła (flash)
  Prosta animacja pokazująca jak działa typowy włącznik światła.
 • RC w obwodzie prądu przemiennego (html5)
  RC w obwodzie prądu przemiennego (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc uczniom zrozumieć różnicę między obwodami zasilanymi przez źródła prądu stałego i przemiennego. Symulacja pokazuje, że proste zmiany w częstotliwości prowadzą do zmian w różnicy potencjałów na poszczególnych elementach obwodu RC. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
Zasoby edukatora:
 • Jak powstaje prąd?
  Jak powstaje prąd?
  Łatwiej wykorzystać prąd niż go wytworzyć, czyli "magia" prawa Faradaya. I tylko co to wszystko ma wspólnego ze szkolnym dzwonkiem? Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Ryby
  Ryby
 • Józef Czechowicz
  Józef Czechowicz
 • Wybrzeże Bałtyku
  Wybrzeże Bałtyku
 • Pieśń XVII
  Pieśń XVII
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Rozdział 12.
  Rozdział 12.
 • Rozdział 17
  Rozdział 17
 • Klimat astrefowy
  Klimat astrefowy
 • Rozdział 2
  Rozdział 2
 • Rozdział 14.
  Rozdział 14.
 • Rozdział 18
  Rozdział 18
 • Rozdział 9
  Rozdział 9
 • Dysocjacja soli
  Dysocjacja soli
 • Pieśń II
  Pieśń II