Polecane publikacje:
 • Pochodna funkcji
  Pochodna funkcji
 • Jednostki miar
  Jednostki miar
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Prawo Ohma
  Prawo Ohma
 • Obwód prądu stałego 2
  Obwód prądu stałego 2
 • Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
  Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
 • Prąd w obwodzie elektrycznym
  Prąd w obwodzie elektrycznym
 • Pole magnetyczne
  Pole magnetyczne
 • Jednostki podstawowych wielkości fizycznych
  Jednostki podstawowych wielkości fizycznych
 • prąd elektryczny-rozwiązania
  prąd elektryczny-rozwiązania
 • Promieniowanie elektromagnetyczne
  Promieniowanie elektromagnetyczne
 • Prąd elektryczny
  Prąd elektryczny
 • Indukcja magnetyczna
  Indukcja magnetyczna
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
Aplety, symulatory, TIK:
 • Kondensator i opornik (flash)
  Kondensator i opornik (flash)
  Obwód zamknięty z opornikiem i kondensatoren (połączenie równoległe i szeregowe). Pokazano zmiany potencjału w obwodzie (reprezentowany przez wysokość) i ładunku na okładkach kondensatora.
 • Koszt energii (flash)
  Koszt energii (flash)
  Oblicz koszt zużytej energii elektrycznej. Zobacz ilość produkowanego przy wytwarzaniu tej energii dwutlenku węgla CO2 . Najedź kursorem myszki na dane pole, żeby dowiedzieć się czego dotyczy i wpisz odpowiednie wartości.
 • Prawo Ohma (flash)
  Prawo Ohma (flash)
  Omówienie prawa Ohma. Ćwiczenia.
 • Łączenie oporników (flash)
  Łączenie oporników (flash)
  Animacja opisuje łączenie oporników
 • Opór wewnętrzny (flash)
  Opór wewnętrzny (flash)
  Animacja obrazuje spadek napięcia na zaciskach ogniwa (związany z jego oporem wewnętrznym) gdy czerpiemy z niego prąd. Potencjał jest reprezentowany przez wysokość.
 • Opór zastępczy (flash)
  Opór zastępczy (flash)
  Badanie oporności zastępczej dwóch oporników połączonych szeregowo. Użyj czerwonych suwaków, aby zmieniać opór od 1Ω do 100Ω. Zauważ, co się dzieje z oporem całkowitym gdy zmieniamy jeden lub oba opory cząstkowe.
 • Opornik i kondensator 2 (flash)
  Opornik i kondensator 2 (flash)
  Obwód zamknięty z opornikiem i kondensatoren połączenymi równolegle. Pokazano zmiany potencjału w obwodzie (reprezentowany przez wysokość) i ładunku na okładkach kondensatora.
 • Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Żarówki – układy kombinacyjne (flash)
  Zobacz jak jasność żarówek zmienia się w zależności od tego, jak są one podłączone. Aplet pokazuje związek między natężeniem i napięciem w wielu różnych sytuacjach. Klikając na żarówki możemy również zobaczyć wydzielaną na nich moc, która decyduje o ich jasności.
 • Prostownik (flash)
  Prostownik (flash)
  Animacja wyjaśnia zasadę działania prostownika jedno i dwupołówkowego. Pokazuje zastosowanie pojemnościowego filtra tętnień. Włącz/wyłącz kondensator wygładzający aby zobaczyć jego działanie. Użyj suwaków, aby zmienić wartość skuteczną napięcia wejściowego, pojemność, opór obciążenia i częstotliwość prądu zmiennego. Zbadaj wpływ jaki zmiany te mają na jednokierunkowe napięcie wyjściowe i napięcia tętnień.
 • Mostek Wheatstone'a (flash)
  Mostek Wheatstone'a (flash)
  Potencjał obu końców galwanometru w środku staje się równy gdy stosunek oporów z przodu jest równy stosunkowi oporów tylnych; w takiej sytuacji przez galwanometru nie płynie prąd.
 • Kolory oporników (flash)
  Kolory oporników (flash)
  Kod barwny oporników. Dowiedz się, jak czytać kolorowe kody na opornikach. Animacja pokazuje jak można odczytać opór z kolorowych pasków na rezystorze. Jeśli pasków jest pięć, to trzy pierwsze oznaczają cyfry oporności, czwarty mnożnik, a piąty tolerancję. Każdy kolor oznacza cyfrę od 0-9. Umieść kursor myszy na wybranym pasku żeby odczytać jego interpretację.
 • Prawa Kirchhoffa (flash)
  Prawa Kirchhoffa (flash)
  Pokazano związek między natężeniem prądu i napięciem w obwodzie z dwoma opornikami połączonymi szeregowo lub równolegle. Potencjał jest reprezentowany przez wysokość.
 • Potencjał elektryczny (flash)
  Potencjał elektryczny (flash)
  Animacja pokazuje zmiany potencjału w prostym obwodzie elektrycznym. Potencjał jest reprezentowany przez wysokość.
 • Dzielnik prądu (flash)
  Dzielnik prądu (flash)
  Oporniki połączone równolegle. Zobacz, co dzieje się przy takim połączeniu z natężeniem prądu. Animacja pokazuje relacje między dwoma natężeniami. Przeciągnij suwaki, aby zmieniać opory w granicach od 1 do 100Ω. Zwróć uwagę na odczyty natężenia prądu na opornikach, w stosunku do prądu czerpanego z akumulatora. Zwróć także uwagę na związek między stosunkiem oporów i natężeń płynących przez nie prądów.
 • Bramki logiczne (flash)
  Bramki logiczne (flash)
  Zbadaj działanie różnych cyfrowych bramek logicznych. Kliknij na przełącznik żeby zmienić jego położenie.
Zasoby edukatora:
 • Obwód RLC
  Obwód RLC
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Oporniki
  Oporniki
 • Jednostki miar
  Jednostki miar
 • Układ drgający RLC (html5)
  Układ drgający RLC (html5)
 • Cewki o różnych indukcyjnościach
  Cewki o różnych indukcyjnościach
 • Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
  Pole magnetyczne od przewodników prostoliniowych z prądem (html5)
 • Mostek Wheatstone'a (html5)
  Mostek Wheatstone'a (html5)
 • Obwód prądu stałego 2
  Obwód prądu stałego 2
 • Prawo Ohma
  Prawo Ohma
 • Elektroliza (flash)
  Elektroliza (flash)
 • Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
  Przewodnik z prądem w polu magnetycznym
 • Prawo Ohma (html5)
  Prawo Ohma (html5)
 • Obwód R
  Obwód R
 • Układ drgający RLC (html5)
  Układ drgający RLC (html5)