Polecane publikacje:
 • Przysłowia
  Przysłowia
 • Ciekawostki biologiczne
  Ciekawostki biologiczne
 • Kalendaria
  Kalendaria
 • Juliusz Słowacki
  Juliusz Słowacki
 • Napoje Energetyzujące
  Napoje Energetyzujące
  Wszystko o napojach energetyzujących Wykonała: Aleksandra Szczęsna kl.1F Liceum ogólnokształcące nr IV im Stefana Żeromskiego
 • Logika
  Logika
 • Woda wokół nas!
  Woda wokół nas!
  Prezentacja przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. W prezentacji zawarte są szczegółowo funkcje wody.
 • Przegląd zwierząt
  Przegląd zwierząt
 • Motywy i toposy literackie
  Motywy i toposy literackie
 • Sygnały porozumiewawcze zwierząt
  Sygnały porozumiewawcze zwierząt
 • Formy kultury greckiej
  Formy kultury greckiej
 • Z życia gadów
  Z życia gadów
 • Pozytywizm
  Pozytywizm
 • Formy kultury rzymskiej
  Formy kultury rzymskiej
 • Kobieta
  Kobieta
Aplety, symulatory, TIK:
 • Super winda (flash)
  Super winda (flash)
  Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
 • Kąt ostry (flash)
  Kąt ostry (flash)
  Animacja flash - Kąt ostry
 • Rozklad predkości cząsteczek gazu(flash)
  Rozklad predkości cząsteczek gazu(flash)
  Rożkład prędkości cząsteczek gazu dla różnych temperatur.
 • Zdarzenia równoprawdopodobne (flash)
  Zdarzenia równoprawdopodobne (flash)
  Animacja flash
 • I zasada dynamiki Newtona (flash)
  I zasada dynamiki Newtona (flash)
  Aplet obrazuje I zasadę dynamiki Newtona
 • Fala Poprzeczna (flash)
  Fala Poprzeczna (flash)
  Fala poprzeczna, a ruch jednostajny po okręgu i ruch harmoniczny prosty.
 • Energia słoneczna (flash)
  Energia słoneczna (flash)
  W animacji omówiono podstawowe zagadnienia związane z energią słoneczną
 • Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między parametrami ruchu, a wykresami zależności położenia i prędkośći ciała od czasu Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Dotyk, węch, smak (flash)
  Dotyk, węch, smak (flash)
  Animacja flash
 • Prawdopodobieństwo (flash)
  Prawdopodobieństwo (flash)
  Prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń. Zdarzenia przeciwne. Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzeń losowych.
 • Geometria trójkąta (flash)
  Geometria trójkąta (flash)
  Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować własności trójkątów
 • Akumulator kwasowo-ołowiowy (flash)
  Akumulator kwasowo-ołowiowy (flash)
  Animacja flash
 • Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Animacja flash
 • Reżim pluwialny (flash)
  Reżim pluwialny (flash)
  Podstawowe informacje o reżimach rzecznych
 • Iloczyn wektorowy (flash)
  Iloczyn wektorowy (flash)
  Wyjaśnienie w jaki sposób wyznacza się kierunek, zwrot i wartość iloczynu wektorowego dwóch wektorów
Zasoby edukatora:
 • Dla kandydatów
  Dla kandydatów
 • Sprawa Polska w latach 1795-1815
  Sprawa Polska w latach 1795-1815
 • Rewolucja
  Rewolucja
 • Liryka
  Liryka
 • Powązki
  Powązki
 • RK: Debata
  RK: Debata
 • Literatura przedmiotu
  Literatura przedmiotu
 • Jolanta Jakubowska-Drzewiecka
  Jolanta Jakubowska-Drzewiecka
 • Funkcje wymierne
  Funkcje wymierne
 • Kultura i sztuka Grecji
  Kultura i sztuka Grecji
 • Egipt Starożytny
  Egipt Starożytny
 • Ziemie polskie w latach 1815-1830
  Ziemie polskie w latach 1815-1830
 • Sokrates
  Sokrates
 • Funkcje trygonometryczne
  Funkcje trygonometryczne
 • Pochodne
  Pochodne