Polecane publikacje:
 • Ruch drgający harmoniczny
  Ruch drgający harmoniczny
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Ruch prostoliniowy
  Ruch prostoliniowy
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Ruch biedronki
  Ruch biedronki
 • Rzut ukośny
  Rzut ukośny
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
 • Poruszający się człowiek
  Poruszający się człowiek
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Ruch jednostajnie zmienny
  Ruch jednostajnie zmienny
 • Labirynt
  Labirynt
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Ruch dwuwymiarowy
  Ruch dwuwymiarowy
 • Ruch dwuwymiarowy
  Ruch dwuwymiarowy
 • Słowniczek fizyczny polsko-angielski
  Słowniczek fizyczny polsko-angielski
Aplety, symulatory, TIK:
 • Układ nieinercjalny (flash)
  Układ nieinercjalny (flash)
  Ruch w układzie nieinercjalnym. Jednostajny prostoliniowy ruch kuli jest oglądany przez obserwatora w obracającym się ruchem jednostajnym układzie odniesienia.
 • Wyścig narciarzy (flash)
  Wyścig narciarzy (flash)
  Animacja, w której należy przewidzieć, który z narciarzy pierwszy dotrze do mety.
 • Wyścig piłek (flash)
  Wyścig piłek (flash)
  Dwie kulki staczają się po dwóch różnych torach, blisko powierzchni Ziemi. Należy przewidzieć, która z nich dotrze pierwsza do mety.
 • Prędkość kątowa (flash)
  Prędkość kątowa (flash)
  Animacja obrazująca kierunek i zwrot wektora prędkości kątowej.
 • Reguła prawej dłoni (flash)
  Reguła prawej dłoni (flash)
  Zastosowanie reguły prawej dłoni do określenia kierunku i zwrotu wektora prędkości kątowej.
 • A małpa się cieszy (flash)
  A małpa się cieszy (flash)
  Rzut pionowy do góry
 • Spadkownica (flash)
  Spadkownica (flash)
  Porównujemy czasy ruchu w spadku swobodnym.
 • Myśliwy i małpa (flash)
  Myśliwy i małpa (flash)
  Animacja klasycznej demonstracji wykładowej.
 • Animacja ruchu (flash)
  Animacja ruchu (flash)
  Samochód, mający pewną prędkość początkową różną od zera, porusza się ze stałym przyspieszeniem, które może być regulowane.
 • Daj małpie banana (flash)
  Daj małpie banana (flash)
  Składanie ruchów. Rzut poziomy, jako złożenie ruchu jednostajnego (w poziomie) i ruchu jednostajnie przyspieszonego (w pionie).
 • Względność Galileusza (flash)
  Względność Galileusza (flash)
  Aplikacja ilustruje względność według Galileusza, wykorzystując podany przez niego przykład – ruch piłki upuszczanej z wierzchołka masztu łodzi.
 • Cykloida (flash)
  Cykloida (flash)
  Za pomocą prostej animacji śledzimy tor punktu położonego na obracającym się kole.
 • Polowanie na małpę (flash)
  Polowanie na małpę (flash)
  Jeżeli w rzucie ukośnym prędkość początkowa jest skierowana na ciało spadające swobodnie, to jeżeli ruchy zaczną się w tym samym momencie, nastąpi zderzenie. Sytuację obserwujemy z punktu widzenia układu odniesienia związanego z ciałem spadającym swobodnie.
 • Przemieszczenie (flash)
  Przemieszczenie (flash)
  Zmiana położenia (przemieszczenie) to wektor łączący położenie początkowe z położeniem końcowym.
 • Ruch (flash)
  Ruch (flash)
  Interaktywny aplet flash pozwalający przeanalizować przebieg i równania ruchu jednostajnego i jednostajnie zmiennego
Zasoby edukatora:
 • Ruch jednostajny po okręgu (html5)
  Ruch jednostajny po okręgu (html5)
 • No skąd te banany
  No skąd te banany
 • Proporcjonalność prosta (html5)
  Proporcjonalność prosta (html5)
 • Zasięg
  Zasięg
 • Konwersja wykresów.
  Konwersja wykresów.
 • Słowniczek fizyczny polsko-angielski
  Słowniczek fizyczny polsko-angielski
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Przemieszczenie.
  Przemieszczenie.
 • Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
  Ruch jednostajnie przyspieszony (html5)
 • Ruch dwuwymiarowy
  Ruch dwuwymiarowy
 • Kinematyka rzutu ukośnego
  Kinematyka rzutu ukośnego
 • Badanie ruchów
  Badanie ruchów
 • Ruch prostoliniowy (html5)
  Ruch prostoliniowy (html5)
 • Daj małpie banana
  Daj małpie banana
 • Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)