Polecane publikacje:
 • Oddziaływanie atomów (html5)
  Oddziaływanie atomów (html5)
 • Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
  Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
 • Dynamika
  Dynamika
 • Oddziaływanie atomów (html5)
  Oddziaływanie atomów (html5)
 • Kinematyka
  Kinematyka
 • Opór przewodnika (html5)
  Opór przewodnika (html5)
 • Widzenie kolorowe (html5)
  Widzenie kolorowe (html5)
 • Budujemy atom (html5)
  Budujemy atom (html5)
 • Balony i pole elektrostatyczne (html5)
  Balony i pole elektrostatyczne (html5)
 • Aplikacje interaktywne
  Aplikacje interaktywne
 • Odbicie i załamanie światła (html5)
  Odbicie i załamanie światła (html5)
 • DESMOS
  DESMOS
 • Prąd stały
  Prąd stały
 • Izotopy i masa atomowa (html5)
  Izotopy i masa atomowa (html5)
 • Izotopy i masa atomowa (html5)
  Izotopy i masa atomowa (html5)
Aplety, symulatory, TIK:
 • Skala pH - podstawy (html5)
  Skala pH - podstawy (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło, w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy lub obojętny. Zbadaj, jak zmiana objętości roztworu lub rozcieńczanie wodą wpływa na pH. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Porównywanie ułamków (html5)
  Porównywanie ułamków (html5)
  Dopasuj kształty i liczby, aby zdobyć jak najwięcej gwiazdek, w tej grze ułamków. Zmierz się z problemem na wybranym poziomie. Postaraj się zebrać mnóstwo gwiazd! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Kształty cząsteczek (html5)
  Kształty cząsteczek (html5)
  Poznaj kształty cząsteczek budując je w 3D! W jaki sposób zmienia się kształt cząsteczek o różnej liczbie wiązań i par elektronowych? Sprawdź, dodając pojedyncze, podwójne lub potrójne wiązania i wolne pary do centralnego atomu. Następnie porównaj model VSEPR z rzeczywistymi cząsteczkami! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Prawo Beera (html5)
  Prawo Beera (html5)
  Im grubsze szkło, im większe stężenie, tym mniej światła, które przechodzi. Stwórz kolorowe roztwory o różnym stężeniu i zbadaj, za pomocą wirtualnego spektrofotometru, ile światła pochłaniają, a ile przepuszczają! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Skala pH (html5)
  Skala pH (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Bilansowanie Równań Chemicznych (html5)
  Bilansowanie Równań Chemicznych (html5)
  Skąd wiesz, czy równanie chemiczne jest zbilansowane? Co można zmienić, aby je zbilansować? Zagraj w grę i sprawdź swoje pomysły! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Siły i ruch - podstawy (html5)
  Siły i ruch - podstawy (html5)
  Badanie sił w działaniu: przeciąganie liny, przesuwanie lodówki, skrzyni lub osoby. Zadziałaj stworzoną przez siebie siłą i zobacz, w jaki sposób powoduje ona ruch obiektów. Zmieniaj tarcie i oberwuj, jak to wpływa na ruch. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Dopasowanie wykresów do ruchu (położenie i prędkość) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między parametrami ruchu, a wykresami zależności położenia i prędkośći ciała od czasu Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
 • Budowniczy powierzchni (html5)
  Budowniczy powierzchni (html5)
  Budowanie figur płaskich przy użyciu kolorowych bloków i badanie związku między ich obwodem i polem powierzchni. Porównaj pole powierzchni i obwód figur ustawionych jedna obok drugiej. Sprawdź swoje umiejętności w grze budując kształty lub znajdując pole powierzchni figur. Postaraj się zebrać wiele gwiazdek! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Budujemy atom (html5)
  Budujemy atom (html5)
  Zbuduj atom z protonów, neutronów i elektronów. Zobacz jak zmienia się masa i ładunek stworzonych atomów. Zgadnij o jaki pierwiastek chodzi i wygraj grę. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Widzenie kolorowe (html5)
  Widzenie kolorowe (html5)
  Użyj trzech lamp, czerwonej, zielonej i niebieskiej by stworzyć dowolny kolor światła. Zmieniaj długość fali za pomocą filtra. Zobacz bieg promienia świetlnego lub poszczególnych fotonów. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
  Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
  W symulacji HTML5 uwidocznione są: fala padająca (kolor czerwony), fala odbita (kolor niebieski) i otrzymana przez ich nałożenie fala stojąca (czarna). Pierwszy przycisk umożliwia wybór pomiędzy odbiciem przy nieruchomym końcu i odbiciem przy luźnym końcu. Uruchomienie następuje za pomocą żółtego przycisku (Start); W każdym momencie możemy zastopować symulację i ją wznowić, jak również spowolnić ruch. Za pomocą przycisku "Resetuj", można przywrócić stan początkowy. Możemy wybrać animację ciągłą i skokową, przy czym, w tym drugim przypadku, można również ustawić odstęp czasu między poszczególnymi krokami. Za pomocą przycisków na dole można określić, które fale będą widoczne. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
 • Stężenie molowe (html5)
  Stężenie molowe (html5)
  Co decyduje o stężeniu roztworu? Dowiedz się więcej o relacjach między liczbą moli, objętością, i stężeniem molowym przez zmianę ilości substancji rozpuszczonej i objętości roztworu. Zmieniaj substancję rozpuszczaną dla porównania zachowania się różnych związków chemicznych w wodzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Prawo Faradaya (html5)
  Prawo Faradaya (html5)
  Zapal żarówkę machając magnesem. Sprawdź kierunek przepływu indukowanego prądu. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Proste i ich równania (html5)
  Proste i ich równania (html5)
  Poznaj świat linii prostych. Badaj związki między równaniami liniowymi, współczynnikami kierunkowymi i przebiegiem prostych. Sprawdź swoją wiedzę w grze! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
Zasoby edukatora:
 • DESMOS
  DESMOS
 • Układ drgający RLC (html5)
  Układ drgający RLC (html5)
 • Rozkład siły na składowe (html5)
  Rozkład siły na składowe (html5)
 • Izotopy i masa atomowa (html5)
  Izotopy i masa atomowa (html5)
 • Prądnica (html5)
  Prądnica (html5)
 • Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
  Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
 • Prawo Beera (html5)
  Prawo Beera (html5)
 • Grawitacja a orbity (html5)
  Grawitacja a orbity (html5)
 • Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
  Sprawdzanie II zasady dynamiki (html5)
 • Teleskop astronomiczny (html5)
  Teleskop astronomiczny (html5)
 • Kąty w okręgu (html5)
  Kąty w okręgu (html5)
 • Prawo Ohma (html5)
  Prawo Ohma (html5)
 • Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
  Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
 • Ruch jednostajny po okręgu (html5)
  Ruch jednostajny po okręgu (html5)
 • Budujemy atom (html5)
  Budujemy atom (html5)