Polecane publikacje:
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Opozycja demokratyczna - polski papież -
  Opozycja demokratyczna - polski papież - "Solidarność"
 • Zasady Dynamiki Newtona
  Zasady Dynamiki Newtona
  Przedstawiam trzy zasady dynamiki Newtona leżące u podstaw mechaniki klasycznej
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
 • Zderzenia
  Zderzenia
 • Podstawowe pojęcia dynamiki
  Podstawowe pojęcia dynamiki
 • Oceany i morza
  Oceany i morza
 • Morze Bałtyckie
  Morze Bałtyckie
 • termodynamika-rozwiązania
  termodynamika-rozwiązania
 • Rok 1956 - przełom czy kontynuacja?
  Rok 1956 - przełom czy kontynuacja?
 • Ruch drgający harmoniczny
  Ruch drgający harmoniczny
 • Słowniczek fizyczny polsko-angielski
  Słowniczek fizyczny polsko-angielski
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
 • Siły bezwładności
  Siły bezwładności
Aplety, symulatory, TIK:
 • Rozkład siły na składowe (flash)
  Rozkład siły na składowe (flash)
  Aplet przedstawia procedurę, która pozwala zastąpić wektor przez dwa wektory wzajemnie prostopadłe (składowa równoległa i prostopadła do równi), o sumie równej wektorowi wyjściowemu. Wykorzystano regułę równoległoboku.
 • II Zasada dynamiki Newtona (flash)
  II Zasada dynamiki Newtona (flash)
  Symulacja przedstawia ruch sań o zmiennej masie i regulowanej sile wypadkowej.
 • Równanie ruchu2 (flash)
  Równanie ruchu2 (flash)
  Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną, poruszających się po poziomym podłożu, bez tarcia.
 • Super winda (flash)
  Super winda (flash)
  Obrazowe przedstawienie sytuacji człowieka w windzie, która porusza się z różnymi przyspieszeniami.
 • Równia pochyła (flash)
  Równia pochyła (flash)
  Równia pochyła jest płaszczyzną tworzącą z płaszczyzną horyzontalną kąt alfa. Wielkość siły tarcia jest wprost proporcjonalna do nacisku ciała na podłoże. Siły oporu aerodynamicznego są istotne jedynie przy stosunkowo dużych prędkościach.
 • Równanie ruchu3 (flash)
  Równanie ruchu3 (flash)
  Dynamiczne równanie ruchu opadającego ciała zawieszonego na linie.
 • Wielokrążek stały i przesuwny (flash)
  Wielokrążek stały i przesuwny (flash)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy.
 • Wahadło Foucaulta (flash)
  Wahadło Foucaulta (flash)
  Prosta animacja pokazująca wahadło Foulcault na Biegunie Północnym z układem inercjalnym nad Ziemią.
 • Równanie ruchu4 (flash)
  Równanie ruchu4 (flash)
  Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną przerzuconą przez bloczek nieruchomy. Jedno z ciał porusza się po poziomym podłożu bez tarcia, drugie wisi zaczepione do drugiego końca liny.
 • Maszyny proste: Bloczek (flash)
  Maszyny proste: Bloczek (flash)
  Symulacja obrazuje działanie wielokrążków
 • Dynamika płynów - równanie Bernoulliego (html5)
  Dynamika płynów - równanie Bernoulliego (html5)
  Symulacja przepływu cieczy w rurce o zmieniającym się przekroju. Umożliwia analizę wpływu pola przekroju rury na prędkość i ciśnienie poruszającego się płynu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • I Zasada dynamiki Newtona (flash)
  I Zasada dynamiki Newtona (flash)
  Zasada bezwładności. Pierwsza z trzech zasad Newtona dotyczących ruchu. Ciało, które spoczywa, pozostaje w spoczynku, a obiekt poruszający się pozostaje w ruchu, z tą samą prędkością i w tym samym kierunku, dopóki nie zadziała niezrównoważona siła.
 • III Zasada dynamiki Newtona (flash)
  III Zasada dynamiki Newtona (flash)
  Aplet obrazuje III zasadę dynamiki Newtona
 • Zderzenia (flash)
  Zderzenia (flash)
  Symulacja zderzeń sprężystych i niesprężystych, wózków o różnej masie, na torze powietrznym.
 • Rura Newtona (flash)
  Rura Newtona (flash)
  Analizujemy opadanie ciał na Ziemi (w powietrzu i w próżni) i na Księżycu.
Zasoby edukatora:
 • Siła nośna
  Siła nośna
  Dlaczego samolot lata, piłkarz oszukuje bramkarza strzelając do bramki, a wiatr napędza żaglówkę? Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Rzuty
  Rzuty
 • Symulacja kolizji
  Symulacja kolizji
 • Dwa ciała na równi
  Dwa ciała na równi
 • Fizyka w windzie (html5)
  Fizyka w windzie (html5)
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • Gaz doskonały - teoria kinetyczno-molekularna
  Gaz doskonały - teoria kinetyczno-molekularna
 • Ruch kołowy w pionie
  Ruch kołowy w pionie
 • Opozycja demokratyczna - polski papież -
  Opozycja demokratyczna - polski papież - "Solidarność"
 • Akcja i reakcja
  Akcja i reakcja
 • Równoległobok sił
  Równoległobok sił
 • Blok ruchomy1
  Blok ruchomy1
 • Równia pochyła
  Równia pochyła
 • Wariacje
  Wariacje