Polecane publikacje:
 • Fale elektromagnetyczne
  Fale elektromagnetyczne
 • Traktat o manekinach
  Traktat o manekinach
 • Requiem Aeternam...
  Requiem Aeternam...
 • Sygnały porozumiewawcze zwierząt
  Sygnały porozumiewawcze zwierząt
 • Trzęsienia ziemi
  Trzęsienia ziemi
 • Ruch drgający harmoniczny
  Ruch drgający harmoniczny
 • Słowniczek fizyczny polsko-angielski
  Słowniczek fizyczny polsko-angielski
 • Słowniczek pojęć
  Słowniczek pojęć
 • Indukcja magnetyczna
  Indukcja magnetyczna
 • Falowanie
  Falowanie
 • Ciekawostki
  Ciekawostki
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • drgania mechaniczne-rozwiązania
  drgania mechaniczne-rozwiązania
 • Fale mechaniczne
  Fale mechaniczne
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
Aplety, symulatory, TIK:
 • Drgania harmoniczne proste (flash)
  Drgania harmoniczne proste (flash)
  Aplet ilustruje i porównuje ruch harmoniczny prosty masy zawieszonej na sprężynie i oscylującego pustego cylindra.
 • Ruch harmoniczny (flash)
  Ruch harmoniczny (flash)
  Ruch harmoniczny, a ruch jednostajny po okręgu.
 • Ruch harmoniczny tłumiony (flash)
  Ruch harmoniczny tłumiony (flash)
  Współczynnik tłumienia może być zmieniany za pomocą suwaka. Maksymalny dostępny współczynnik tłumienia 100 odpowiada tłumieniu krytycznemu.
 • Oscylatory (flash)
  Oscylatory (flash)
  Przykłady ruchów harmonicznych.
 • Składanie drgań f1 = f2 (flash)
  Składanie drgań f1 = f2 (flash)
  Składanie drgań o tej samej częstotliwości
 • Falowanie (flash)
  Falowanie (flash)
  Fale poprzeczne, podłużne i stojące, na wesoło. Koniecznie z dźwiękiem.
 • Oscylatory sprzężone (flash)
  Oscylatory sprzężone (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy drgań w oscylatorach sprzężonych.
 • Drgania mechaniczne (flash)
  Drgania mechaniczne (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości, energii kinetycznej i potencjalnej od czasu, ciała zawieszonego na sprężynie.
 • Faza drgan harmonicznych (flash)
  Faza drgan harmonicznych (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca fazę przy składaniu drgań harmonicznych.
 • Fala podłużna i poprzeczna (flash)
  Fala podłużna i poprzeczna (flash)
  Animacja pokazuje drgania cząsteczek w fali podłużnej i poprzecznej.
 • Wahadło matematyczne (flash)
  Wahadło matematyczne (flash)
  Wahadło matematyczne to punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej lince. W przybliżeniu warunki te spełnia ciało niewielkich rozmiarów zawieszone na lekkiej sztywnej lince.
 • Składanie drgań prostopadłych (flash)
  Składanie drgań prostopadłych (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca krzywe Lissajous, przy składaniu drgań harmonicznych prostopadłych.
 • Drgania tłumione (flash)
  Drgania tłumione (flash)
  Interaktywna animacja pokazująca wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu drgającym tłumionym.
 • Tarzan (flash)
  Tarzan (flash)
  Siły działające w wahadle matematycznym. Tarzan reprezentowany jest przez niebieską kulę wahającą się na 55 metrowej nieważkiej lianie. Opór powietrza jest pomijalny. Pokazane są działające na niego siły. Siła naprężenia liany T i ciężar FG, oraz ich suma S (jednostką jest ciężar Tarzana).
 • Prawo Hooke'a (flash)
  Prawo Hooke'a (flash)
  Prosta animacja pokazująca prawo Hooke'a
Zasoby edukatora:
 • Wahadła
  Wahadła
  Ruch wahadła, przewidywalny, albo i zupełnie chaotyczny... Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Świat drgań
  Świat drgań
  Śpiewające kieliszki i ręczy gramofon, a nawet wiele innych drgań. Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Składanie drgań prostopadłych
  Składanie drgań prostopadłych
 • Bryła sztywna
  Bryła sztywna
 • Rezonans
  Rezonans
 • Sygnały porozumiewawcze zwierząt
  Sygnały porozumiewawcze zwierząt
 • Rozdział 4.
  Rozdział 4.
 • Indukcja magnetyczna
  Indukcja magnetyczna
 • Drgania harmoniczne
  Drgania harmoniczne
 • Słowniczek fizyczny angielsko-polski
  Słowniczek fizyczny angielsko-polski
 • Wahadło (html5)
  Wahadło (html5)
 • Traktat o manekinach
  Traktat o manekinach
 • Drgania mechaniczne
  Drgania mechaniczne
 • Rozdział 2.
  Rozdział 2.
 • Ruch harmoniczny tłumiony
  Ruch harmoniczny tłumiony