Polecane publikacje:
 • Klęski i kataklizmy
  Klęski i kataklizmy
 • Władze RP na uchodźstwie
  Władze RP na uchodźstwie
 • Muzyka w drugiej połowie XX w.
  Muzyka w drugiej połowie XX w.
 • Funkcje trygonometryczne
  Funkcje trygonometryczne
 • Funkcje
  Funkcje
 • Granice i ciągłość funkcji
  Granice i ciągłość funkcji
 • "Mała stabilizacja" - przełom lat 50' i 60'
 • Muzyka w średniowieczu
  Muzyka w średniowieczu
 • Akt III
  Akt III
 • Archeologia
  Archeologia
 • Narodziny Trzeciej Rzeczypospolitej
  Narodziny Trzeciej Rzeczypospolitej
 • Portrety filozofów
  Portrety filozofów
 • Człowiekiem być nie dla wszystkich doskonałym
  Człowiekiem być nie dla wszystkich doskonałym
  Często nie zdajemy sobie sprawy, że są wokół nas. Inaczej wyglądają, inaczej się zachowują. Te wszystkie ludzkie odmienności, to właśnie choroba.
 • I Wojna Światowa
  I Wojna Światowa
 • Aminokwasy i białka
  Aminokwasy i białka
Zasoby edukatora:
 • PPE3: Własność prywatna
  PPE3: Własność prywatna
  1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. 3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Ni mniej ni więcej: jest to cytat z Konstytucji RP. O ważności własności prywatnej, która ma nawet swój zapis w najwyższym akcie prawnym naszego państwa opowiada nasz film.
 • Pieśń I
  Pieśń I
 • Stosunki polsko-krzyżackie
  Stosunki polsko-krzyżackie
 • Ruch obrotowy Ziemi
  Ruch obrotowy Ziemi
 • Aminokwasy i białka
  Aminokwasy i białka
 • Akt 3
  Akt 3
 • Funkcje trygonometryczne
  Funkcje trygonometryczne
 • Sokrates
  Sokrates
 • Rozdział 28.
  Rozdział 28.
 • Na świecie toczą się wojny
  Na świecie toczą się wojny
 • Pieśń IV
  Pieśń IV
 • O Atlantydzie (
  O Atlantydzie ("Kiritios")
 • Rozdział 13
  Rozdział 13
 • Rozdział 43.
  Rozdział 43.
 • Funkcje
  Funkcje