Polecane publikacje:
 • Właściwości pierwiastka a budowa atomu
  Właściwości pierwiastka a budowa atomu
  Wykład Pana Krzysztofa Kuśmierczyka z V LO im. Poniatowskiego w Warszawie o relacjach między właściwościami pierwiastków a budową atomu.
 • Maria Skłodowska - Curie
  Maria Skłodowska - Curie
  Prezentacja o Marii Skłodowskiej Curie
 • Właściwości fizyczne pierwiastków
  Właściwości fizyczne pierwiastków
  Właściwości fizyczne pierwiastków i ich oznaczenie kolorystyczne na układzie okresowym.
 • Aplikacje interaktywne
  Aplikacje interaktywne
 • OIE KURSOR
  OIE KURSOR
 • Zachowanie pierwiastków a ilość elektronów na powłoce walencyjnej
  Zachowanie pierwiastków a ilość elektronów na powłoce walencyjnej
  Demonstracja przy pomocy modeli cząstek i układu okresowego pierwiastków.
 • Atom i cząsteczka
  Atom i cząsteczka
  Co to jest atom i cząsteczka? Konfiguracja elektronowa, masa atomowa i masowa.
 • Narkotyki - wróg młodzieży
  Narkotyki - wróg młodzieży
  Prezentacja jest na temat narkotyków i uzależnień.
 • Słodka trucizna
  Słodka trucizna
  Prezentacja o szkodliwych substancjach w m.in. naszym pożywieniu.
 • Badanie właściwości substancji
  Badanie właściwości substancji
  Substancje proste i mieszaniny substancji.
 • Właściwości cząsteczek węgla
  Właściwości cząsteczek węgla
  Odmiany cząsteczek węgla występujące w przyrodzie.
 • Chemik potrafi
  Chemik potrafi
  Ciekawa chemia,sztuczki chemiczne
 • Chemia
  Chemia
 • Różnice właściwości pierwiastków
  Różnice właściwości pierwiastków
  Różnice właściwości pierwiastków a ich budowa wewnętrzna.
 • Co 2
  Co 2
  Prezentacja przedstawia ważniejsze przyczyny oraz skutki nadmiernej ilość dwutlenku węgla w atmosferze.
Aplety, symulatory, TIK:
 • Destylacja prosta (flash)
  Destylacja prosta (flash)
  Animacja flash
 • Ogniwo Daniella (flash)
  Ogniwo Daniella (flash)
  W ogniwie tym na elektrodzie cynkowej (anoda) zachodzi reakcja utleniania cynku: Zn → Zn2+ + 2e. Na elektrodzie miedziowej (katoda) zachodzi proces redukcji: Cu2+ + 2e → Cu.
 • Miedziowanie (flash)
  Miedziowanie (flash)
  Zobacz jak elektroliza pozwala tworzyć powłoki miedzi na powierzchni innego metalu. Animacja pokazuje proces galwanicznego nanoszenia miedzi na inny metal. Metal, który ma być pokryty jest umieszczony w roztworze siarczanu miedzi, wraz z kawałkiem miedzi. Oba metale są podłączone do napięcia stałego, miedź do elektrody + (anoda) a drugi metal do elektrody - (katoda).
 • Szereg napięciowy metali (flash)
  Szereg napięciowy metali (flash)
  Blaszka żelazna umieszczona w roztworze soli miedziowej powoduje odkładanie się warstwy metalicznej miedzi w miarę, jak żelazo przechodzi do roztworu. Blaszka żelazna umieszczona w roztworze soli cynkowej nie powoduje wydzielania się metalicznego cynku.
 • Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
  Kwasowość i zasadowość roztworów (html5)
  Czym różnią się silne i słabe kwasy. Użyj narzędzi laboratoryjnych na komputerze, aby się dowiedzieć! Zanurz papierek uniwersalny lub sondę w roztworze żeby zmierzyć pH lub umieść w nim elektrody w celu pomiaru przewodności. Następnie zobacz, jak stężenie wpływa na pH. Czy słaby roztwór kwasu ma taki sam odczyn pH jak silny? PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Aparat Soxhleta (flash)
  Aparat Soxhleta (flash)
  Animacja flash
 • Destylacja z parą wodną (flash)
  Destylacja z parą wodną (flash)
  Animacja flash
 • Komórki w roztworach (flash)
  Komórki w roztworach (flash)
  Animacja pokazuje zachowanie komórek, które rozszerzają się lub kurczą w zależności od stężenia soli otaczającego roztworu. Komórki kurczą się, gdy roztwór jest zbyt słony (odwodnienie) i rozszerzają, gdy nie ma wystarczającej ilości soli (niedobór soli).
 • Filtracja próżniowa (flash)
  Filtracja próżniowa (flash)
  Animacja flash
 • Objętość cieczy w cylindrze (html5)
  Objętość cieczy w cylindrze (html5)
  Ćwiczenie sprawdzające, czy uczniowie są w stanie odczytać dane na podstawie oznakowania naczyń różnej wielkości. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
 • Fotoogniwo (flash)
  Fotoogniwo (flash)
  Jeśli na złącze półprzewodnikowe pn pada światło, to przy odpowiedniej energii fotonów, następuje powstanie dziur i elektronów. Aktywacja nośników ładunku w złączu powoduje powstanie na nim zewnętrznego napięcia elektrycznego. Powstaje bateria.
 • Skala pH (html5)
  Skala pH (html5)
  Sprawdź pH substancji, takich jak kawa, ślina, czy mydło w celu ustalenia, czy odczyn jest kwaśny, zasadowy, lub neutralny. Wizualizuj względną liczbę jonów wodorotlenowych i jonów hydroniowych w roztworze. Przełączaj między skalą logarytmiczną i liniową. Zbadaj, czy zmiana objętości lub rozcieńczenie wodą wpływa na pH. Można też przygotować własny płyn! PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
 • Ptable
  Ptable
  Dynamiczny układ okresowy pierwiastków.
 • Powstawanie wody (flash)
  Powstawanie wody (flash)
  Zobacz co oznacza zbilansowanie równania chemicznego.Prosta animacja reakcji chemicznej między wodorem i tlenem tworząca wodę. Pokazana jest także koncepcja zrównoważonego równania chemicznego; produkt H2O ma taką samą liczbę atomów co reagenty H2 i O2.
 • Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Oddychanie roślin w ciągu dnia (flash)
  Animacja flash
Zasoby edukatora:
 • Chemia
  Chemia
  Chemiczne oscylacje, kolory, bajery i inne takie... Materiał został zrealizowany podczas II Festiwalu DZIEŃ NAUKI, który odbył się 22-23 października 2014 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.
 • Chemia Ogólna
  Chemia Ogólna
 • Surowce mineralne
  Surowce mineralne
 • Doświadczenia
  Doświadczenia
 • Azotan sodu
  Azotan sodu
 • Stereochemia (html5)
  Stereochemia (html5)
 • Wodorotlenki
  Wodorotlenki
 • Chemia
  Chemia
 • Kwas węglowy
  Kwas węglowy
 • Kwas azotowy
  Kwas azotowy
 • Zapraszamy na deser
  Zapraszamy na deser
 • Roztwory i reakcje w roztworach wodnych
  Roztwory i reakcje w roztworach wodnych
 • Wielocukry
  Wielocukry
 • Wiązania chemiczne
  Wiązania chemiczne
 • Powietrze, woda, gleba
  Powietrze, woda, gleba